Ana içeriğe atla

Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğü

ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğü; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İlgili Kanun esas alınarak hazırlanmış olan Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde; kayıt ve kabul sürecinden başlamak üzere tüm öğrenim hayatları boyunca öğrencilere destek veren ve hizmet eden birimdir. Müdürlüğümüz, Rektörlük binası giriş katında hafta içi 08.30-17.45 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 13 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve 7 Enstitü bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü tüm öğrenci işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğü, öğrencilerle ile ilgili her türlü kayıtların ve özlük dosyalarının tutulduğu, ilgili mevzuatlar doğrultusunda öğrenci işlemlerinin gerçekleştirildiği, birim veya kurumlar tarafından talep edilen akademik, idari bilgi ve belgelerin hazırlanarak sunulduğu, bu bilgi ve belgelerin kurum arşivinde muhafaza edilmesinin sağlandığı birimdir. 

Müdürlüğümüzün misyonu; hizmet ve süreçlerde etkinlik, süreklilik, verimlilik ve memnuniyet sağlamaktır. Ayrıca iç ve dış paydaşlara değişen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak doğru, hızlı ve güncel bilgiyi sunmaktır.

Müdürlüğümüz, Rektörlük Bünyesinde öncelikli olarak Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve idari işleyişte Genel Sekreterlik Makamına bağlı olarak çalışmaktadır. Müdürlüğümüz lisans programlarında 9, lisansüstü programlarda 3 uzman ve özverili personeli ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Lisans Programları ile ilgili soru ve görüşleriniz için

oim@yeditepe.edu.tr

LİSANS ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ

Lisansüstü Programları ile ilgili soru ve görüşleriniz için

enstituoim@yeditepe.edu.tr.