Sayılarla Yeditepe

13 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, Enstitü, 71 Lisans, 4 Ön Lisans, 91 Master, 44 Doktora

Akademisyen Sayısı
998 
Tam Zamanlı
443 Yarı Zamanlı

Öğrenci ve Mezun Sayıları
22.059
Öğrenci
48.000+ Mezun

Burslar
Eğitim Bursu: Burs Alan Öğrenci Oranı %75,6
Yemek Bursu: Burs Alan Öğrenci Sayısı 1025
Yurt Bursu: Burs Alan Öğrenci Sayısı 833

Bilgi Merkezi
2.230 m
2
157.424 Basılı Kitap
416.339 Elektronik Kitap

210 Patent (48 Ulusal, 162 Uluslararası
49 Devam Eden Proje
360+ Tamamlanan Proje
490+ Patent Dosyası

53 Öğrenci Kulübü
38 Spor Takımı

175 Laboratuvar
46 Atölye

97 Firma ile
Üniversite-Sanayi İş Birliği

8 Yabancı Dil
Eğitimi

14
Araştırma, Geliştirme Merkezi

3 Hastane
Sağlık Merkezi

3.270 Kapasiteli
Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları

436 Erasmus Anlaşması
97 Exchange Anlaşması