Sağlık

Üniversitemiz revirinde 7 gün 24 saat hizmet veren doktor ve hemşire Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine ve çalışanlara acil sağlık müdahaleleri için hazır bulunmaktadır. Bu müdahaleler muayene, aşılama, küçük cerrahi müdahaleler, pansuman, enjeksiyon, serum, müşahade hizmetleri vb. alanlarda uygulanabilmektedir. Revirde öğrenci ve çalışanlara yönelik olarak 7 gün 24 saat ambulans hizmeti verilmektedir.