Mütevelli Heyeti

Yusuf AKGÜN
Başkan

Ayseli DALAN
Başkan Vekili

Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL
Rektör

Prof. Dr. Halis AYHAN
Üye

Yavuz CANEVİ
Üye

Niyazi METE
Üye