Mütevelli Heyeti

Yusuf AKGÜN
Başkan

Prof. Dr. Halis AYHAN
Üye

Yavuz CANEVİ
Üye

Niyazi METE
Üye

Erol AKSOY
Üye

Zafer Bahadır SARAÇ
Üye

Prof. Dr. Feridun HAMDULLAHPUR
Üye

Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL
Rektör