Ana içeriğe atla

Yazı İşleri Müdürlüğü

Genel Sekreterliğe bağlı olarak Üniversitemizin idari birimleri ile Rektörlük bünyesindeki diğer birimlerinden gelen her türlü yazıların EBYS (Elektronik Belge Yazılım Sistemi) üzerinden dağıtılmasını, kodlanmasını sağlamak, Rektörlük birimlerinin haberleşmesini temin etmek, gelen ve giden evrakların EBYS üzerinden dağıtımını gerçekleştirir.

Birimlerden, Yeditepe Üniversitesi Hastanesinden, Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesinden, şahıslardan ve kurum dışından Rektörlüğe gelen evrakların akışının, her türlü dilekçenin ve günlük havalelerin aksamaması, kayıtların EBYS sistemine yapılıp, ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak Yazı İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. 

MUHABERAT