Ana içeriğe atla

Ayniyat Müdürlüğü

Ayniyat Müdürlüğü, kurum içerisinde kullanılmak üzere satın alma, bağış, sayım fazlası ve benzeri yollarla temin edilen demirbaş malzemelerin kayıtlarını tutarak; kullanıcı kişiye iletilmesinden, zimmetleme işleminden sonra da malzemelerin takibinden sorumludur. Ayrıca mezuniyet törenlerinde mezun olan öğrencilere satın alma veya kiralama yoluyla, akademik personele ise imza karşılığında cübbe temin edilmesinden sorumludur.