Ana içeriğe atla

Burs Olanakları

Yeditepe Üniversitesi’nin 2023 YKS Adaylarına Sağladığı Olanaklar

 • YKS Kılavuzunda yer alan o Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin tamamını,
 • %50 İndirimli programlara yerleştirilen öğrencilere verilecek burs, öğretim ücretinin yarısını kapsamaktadır. Burs ve İndirim, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programlarında geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öğrencinin yerleştirildiği 4 yıllık programlarda 10, 5 yıllık programlarda 12, 6 yıllık programlarda 14 yarıyıl akademik başarıya bakılmaksızın devam eder. Herhangi bir burslu veya indirimli programda okumakta iken çift anadal programına devam etmekte olanlar için bu sürelere bir yarıyıl ilave edilir. 

Aşağıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen olanaklardan, öğrenime ve derslere devam etme koşuluyla yararlanılabilecek; herhangi bir lisans veya önlisans programı mezunu olup diplomasına eş düzeyde bir programa yerleşmiş olanlar yararlanamayacaklardır.

1- ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI ve NORMAL ÖĞRETİM SÜRESİ BOYUNCA, 9 AY SÜREYLE

 • SAY, SÖZ ve EA puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde, ilk 1000’e giren öğrencilere, ayda 3 500,00 TL’nin yanı sıra
 • DİL puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 100’e giren öğrencilere, ayda 3 500,00 TL’nin yanı sıra
 • DİL puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 200’e giren öğrencilere

İlk 5(beş) tercihine yerleşmek koşuluyla;

 • Üniversitenin sosyal tesislerindeki spor imkânlarından ücretsiz yararlanma
 • Üniversite yurtlarında ücretsiz kalma, yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere ücretsiz ulaşım olanaklar

Not: Yurt olanaklarından yararlanan öğrencilerin her yıl belirtilen tarihlerde yurt rezervasyonu yaptırmaları gerekmektedir.

 • SAY, SÖZ ve EA  puan türüyle öğrenci alan programlara ilk 5(beş) tercihinde yerleşenlerden yerleştirildiği programın puan türünde ilk 20 000’e (DİL puan türünde ilk 100’e) giren öğrencilere, yukarıda belirtilen spor, yurt, ulaşım olanaklarının yanı sıra 9 ay süreyle yemek bursu

2- SAY, SÖZ ve EA puan türünde ilk 15 000’e (DİL puan türünde ilk 200’e) girip yerleşen öğrencilere, Üniversitenin protokol imzaladığı Amerika, Kanada ve Asya üniversitelerindeki öğrenci uluslararası değişim programlarına, koşullarını sağlamak kaydıyla, öncelikli olarak bir yarıyıl katılım

Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Mekatronik ile Otomotiv Teknolojisi programlarına yerleşenlerden Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenen akademik ölçütleri ve dil yeterliğini sağlayan öğrenciler, dördüncü dönem işyeri eğitimi uygulamalarını Almanya’da yapma olanağına sahip olacaklardır.

Uluslararası Bakalorya (IB)

 • diploma notu 32 ve üstü,  ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü, MATURA diploma notu 2,0 ve üstü, MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar ile, Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olan öğrencilere, Yeditepe Üniversitesinin ücretli programlarını ilk 5(beş) tercihleri arasında gösterip yerleştirilmeleri kaydıyla, ilgili öğretim ücreti üzerinden %25 indirim
 • öğrencilerinin temel alan derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak, yerleştirildikleri programın birinci sınıfındaki bazı dersler için oluşturulabilecek muafiyet

Mezuniyetten sonra en geç iki takvim yılı içinde başlamak, genel not ortalaması en az 3,00 olmak ve ilgili yüksek lisans programın giriş koşullarını sağlamak şartıyla, herhangi bir lisans programından

 • birinci olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin yüksek lisans programlarında tam burslu 
 • ikinci olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin yüksek lisans programlarında %60 burslu
 • üçüncü olarak mezun olunduğu takdirde, Üniversitenin yüksek lisans programlarında %40 burslu okuma olanakları

[Yüksek lisans derecesi alınmadan Doktora yapma hakkı bulunan programlardan mezun olan öğrenciler, Üniversitenin doktora programlarında yukarıda belirtilen burs olanaklarından yine aynı koşullarda yararlanır. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olan öğrenciler, uzmanlık eşdeğeri olan doktora programlarında bu olanaktan yararlanamaz.]

Yukarıda sözü edilen lisansüstü burs olanaklarından ancak bir kez yararlanılır.

Yeditepe Üniversitesi lisans programları mezunlarının çocuklarına Yeditepe Üniversitesini ilk 5(beş) tercihinde gösterip yerleşmeleri koşuluyla,

 • Ücretli programlar için ilgili öğretim ücretine %20,
 • %50 İndirimli programlar için öğretim ücretinin kalanına%20 indirim uygulanır.

Yukarıda belirtilen indirimlerden birine hak kazanan öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi halinde uygulama iptal edilir. Ancak, genel not ortalamasının tekrar 2.00’nin üstüne çıkması halinde indirim hakkından tekrar yararlanılır.

 • İSTEK Vakfı Liselerinde en az üç (3) yıl okuyarak diploma alan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesine ilk 5(beş) tercihleri arasında gösterip
 • Ücretli kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %25’tir.

Bu öğrencilerden

 • %25 İndirimli kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %50'ye,
 • %50 İndirimli kontenjandan yerleştirilenlerin öğretim ücreti muafiyetleri %75'e çıkarılır.
 • Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere ise öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak yemek bursu verilir.

Yukarıda belirtilen burslardan birine hak kazanan öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi halinde bursu iptal edilir. Ancak, genel not ortalamasının tekrar 2.00’nin üstüne çıkması halinde tam burslu veya indirimli statüsünü tekrar kazanır.

İSTEK Vakfı kuruluşları ile Üniversitenin kadrolu çalışanlarının çocuklarının öğretim ücreti ise belirlenen ücretlerin %50’sidir.

Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip

 • Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda
Birinciolan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin% 75’i
İkinci% 50’si
Üçüncü% 25’i

oranında

 • güz yarıyılı kayıt öncesi
 • programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde
 • normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir.

Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

Sporcu Bursu, ferdi sporlarda Üniversite adına milli yarışlara katılan öğrencilere ilgili öğretim yılı ücretinin %75’i oranında, Yabancı Dil Hazırlık Programını da kapsayacak şekilde verilir.
Sporcu bursu,

 • Öğrencinin eğitim gördüğü programda genel not ortalamasının (CGPA) 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Öğrencinin isteği veya takımın teknik direktörü ya da antranörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği ya da daimi sakatlık nedenlerinden biriyle takımdan çıkarılması,
 • Ferdi spor yapan öğrencinin üst üste iki kez Milli Takıma çağırılmaması durumlarında kesilir; ancak, genel not ortalamasının ve spor performansının tekrar yükseltilmesi halinde yeniden verilir.

Bir öğrenci ancak bir burs/indirim olanağından faydalanabilir; birden fazla burstan/indirimden yararlanma hakkını elde edenler, en yüksek burs/indirim olanağından yararlandırılır.