Ana içeriğe atla

Bologna Süreci

Yeditepe Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu çalışmalarını ulusal ve uluslar arası yeterlikler çerçevesinde yürütmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemizde 2006 yılından beri devam etmekte olan çalışmalar sonucu 2012 yılında, var olan tüm programların yeterlikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile mesleki ve güncel standartlar göz önünde tutularak belirlenmiş ve derslere ait öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilerek öğretimin daha planlı ve nitelikli hale gelmesi sağlanmıştır.

Eğitimde bilimsellik, işbirliği ve şeffaflık ilkeleri gereğince tüm programlara ait ders planları hazırlanmış ve fakülte web sayfalarında yayınlanmıştır.

Uluslar arası standartlara ilişkin benzeri çalışmalar üniversitemizin bilimsel, dinamik ve yenilikçi anlayışı çerçevesinde devam etmektedir.

Diploma Eki (DE), yükseköğrenim diploması ile birlikte verilen, diploma sahibinin çalışmalarının seviyesi, çerçevesi, içeriği ve durumu hakkında standart bilgi veren bir belgedir. Diploma Eki belgesi, Avrupa'da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak ortak ve herkesçe anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış bir form olup, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı bir belge niteliğindedir. Diploma eki, kurum ve kuruluşlar açısından diploma derecelerinin uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığını kolaylaştırmaktadır.

Dünya genelinde yeterlilik kriterleri çoğalmakta ve ülkeler yeterlilik sistemlerini ve eğitim yapılarını değiştirmektedirler. Yaşadıkları ülkeden farklı ülkelerde eğitim alan kişilerin sayısındaki artış, kişilerin kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde yeterliliklerinin adil şekilde tanınmasını talep etmelerine neden olmaktadır. Diploma Eki, yükseköğrenimde şeffaflığı ve yeterliliğe dair kararların adil ve gerekli bilgi çerçevesinde alınmasını teşvik etmektedir.

Diploma Eki, bir özgeçmiş belgesi değildir veya orijinal yeterliliğin yerini alamaz ve tanınmayı garantilemez.

İngilizce olarak hazırlanan Diploma Eki, Yeditepe Üniversitesi'nin tüm öğrencilerine mezuniyetlerinde ücretsiz ve otomatik olarak verilmektedir.

İletişim Sorumlusu

BEK Sekreter Vekili
Doç. Dr. Yelkin Diker Çoşkun
ydiker@yeditepe.edu.tr
(0216) 578 00 00 - 3168