Ana içeriğe atla

Deprem

Prof. Dr. Ertaç Ergüven ve Mimar Erkan Kayışlıgil Yeditepe Üniversitesi’nin depreme dayanıklılığı hakkında bilgiler verdi:

Yeditepe Üniversitesinin binaları, alanında yetkin isimler tarafından, yüksek büyüklükte depreme dayanıklı olarak 1998 deprem yönetmeliğinin önerdiği şekilde tasarlandı, projelendirildi ve inşa edildi. Binaların yapımına başlamadan önce zemin etüdü Türkiye’nin en iyi zemin firmasıyla yapıldı ve üniversitenin yapılışı sırasında en iyi saha mühendisleriyle çalışıldı. Tüm donatılarda olduğu gibi demir donatılarda da projenin hesap değerleri en üst seviyede tutuldu ve çıkan bu değerlerden hiç şaşmadan proje gerçekleştirildi.

2018 yılında YÖK tüm üniversitelerden, binalarının deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığının belirlenmesini istedi. Binalarımızın performans analizlerini yaptık. Yıllar içinde bakım ve kontrol çalışmalarımızı da düzenli şekilde yaparak herhangi bir eskimeye mahal vermeden güvenirliğini sağlıyoruz. Binalardaki kolonlar ve kirişlerin, geometrik boyutlarının tespitlerini yapıyor, kontrol ediyoruz. Numuneler alıyor, sıyırma işlemi yapıyor, diğer donatıları da kontrol ediyoruz. Üniversite parselinde her binanın enlem ve boylamına göre ayrı “tasarım depremi” çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri, bilgisayar ortamına aktarıyoruz. Mühendislik camiasının kabul ettiği en geçerli programlarla binaların yeterliği konusunda sonuçlar alıyoruz. Deprem düzeyi hesaplamalarına göre oluşma olasılığı en yüksek ve en güçlü deprem düzeyleri olan DD1’e ve sık depreme karşı gelen DD3’e göre hesaplarımızı yapıyoruz. İncelediğimiz tüm binalarda, dayanıklılık konusunda en yüksek deprem düzeylerine göre performans tutturuyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları İstanbul Teknik Üniversitesine de raporluyor ve onaylarını alıyoruz.

 

Deprem Sonrası Süreç Bilgilendirmesi 1: Ne Yaşıyoruz ?

Yaşadığımız deprem felaketi, afet bölgesi başta olmak üzere, ülkemiz genelinde hepimizi farklı derecelerde etkiledi. Tecrübe ve tanıklıklarımız gibi bu acı olaya verdiğimiz tepkiler de farklılıklar göstermekte. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Seray Akça bizlere afet sonrası olağan duygu ve tepkiler ile ilgili bir bilgilendirme videosu hazırladı. Bu video, deprem sonrası psiko-sosyal destek ve bilgilendirme çalışmalarının ilk bölümü olarak hazırlandı. İlerleyen günlerde afet öncesi ve sonrası süreçlerin farklı boyutlarından söz etmeye devam edeceğiz.

Deprem Sonrası Süreç Bilgilendirmesi 2: Çocuk ve Yetişkin İletişimi

Deprem sonrası psiko-sosyal destek ve bilgilendirme çalışmalarımızın ikinci bölümünün konusu "Afet Sonrası Çocuk-Yetişkin İletişimi". Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ünlütabak, afetlerin çocuklara nasıl anlatılabileceği, yaşanan kaygı ve önlem alma süreçlerinin farklı yaş gruplarıyla nasıl paylaşılabileceği gibi önemli sorularımıza cevap veriyor. İlerleyen günlerde afet öncesi ve sonrası süreçlerin farklı boyutlarından söz etmeye devam edeceğiz.

Deprem Sonrası Süreç Bilgilendirmesi 3: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Deprem sonrası psiko-sosyal destek ve bilgilendirme çalışmalarımızın üçüncü bölümünün konusu " Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı". Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu yaşanmakta olan deprem sonrası dönemde yaşanan travma ve farklı yaş gruplarının bu travma ile mücadele etmesine nasıl yardımcı olabileceğimize dair değerli bilgiler sunuyor. İlerleyen günlerde afet öncesi ve sonrası süreçlerin farklı boyutlarından söz etmeye devam edeceğiz.