Yatay ve Dikey Geçiş

Yatay Geçiş

Üniversitemizde Kurum içi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür. 

Kurum içi yatay geçişler, üniversite bünyesinde yer alan herhangi bir lisans programına her yıl ilan edilen geçiş şartlarını sağlamak kaydıyla yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay geçiş yapılamaz. Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranmaktadır.

Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık sınıfı dışında geçirilen süre öğretim süresine dahil. Bu bağlamda, öğretim süresi dört yıl olan herhangi bir lisans programından başka bir dört yıllık lisans programına geçiş yapan öğrencinin iki programdaki geçirdiği toplam öğretim süresi yedi yılı aşamaz. Bu süreler, öğretim süresi beş yıl olanlarda sekiz yılı ve altı yıl olan programlar için ise dokuz yılı aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

İkinci bir yatay geçiş yöntemi de Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre yatay geçiştir. Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

Üçüncü tür yatay geçiş ise Merkezi Yerleştirme Puanlarına göre kurum içi ve kurumlararası yatay geçiş türüdür. Bu geçiş türünün genel kural ve prensipleri her yıl Haziran ayında ve Ocak ayında olmak üzere iki defa yayınlanmakta ve üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.  Yine detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisans Ve Ön Lisans Programlarına Yatay Geçiş Koşulları

Dikey Geçiş

2022-2023 akademik yılında DGS ile Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerimiz 

08-12 EYLÜL 2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden e-devlet üzerinden kayıt yöntemi ile veya 09-14 EYLÜL 2022 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’ne gelerek kayıtlarını yapabilirler.

 

Öğrenci numaralarına esorgulama.yeditepe.edu.tr adresinden erişilebilir.

 

E-Devlet Kapısı Üzerinden Elektronik Kayıt İçin İşlem Adımları
 

(YÖK Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzu)

Elektronik kayıtlar 08-12 EYLÜL 2022 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden gerçekleştirilecektir.

• esorgulama.yeditepe.edu.tr adresinden Öğrenci Numarası öğrenilir. 

Ödeme koşullarına göre mali kayıt tamamlanır. (Tam burslu olarak kazanan öğrenciler herhangi bir mali işlem yapmadan E-kayıt yapabilirler.)

• E-Kayıt İşlemleri için E-Devlet Kapısı https://www.turkiye.gov.tr adresine girilir.

• Giriş yaptıktan sonra, “E-Hizmetler” sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığında “Üniversite E-Kayıt” sayfasına girerek Üniversite kaydı tamamlanır.

• Elektronik kaydını tamamlayan öğrencilerimiz, Yabancı Dil Hazırlık Okulu Sınavı kaydını gerçekleştirmek için tıklayınız.

Tüm kayıt süreçleri için aşağıda yer alan kırmızı ile belirtilmiş Adım Adım Kayıt Kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

 

Kampüste Kayıt İçin İşlem Adımları Gerekli Belgeler 

  • Adayın mezun olduğu Yükseköğretim kurumundan aldığı önlisans diplomanın onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (E-devletten alınmış mezuniyet belgesi geçerlidir.)
  • Nüfus Cüzdanının fotokopisi
  • DGS Yerleşme Sonuç Belgesi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Askerlik durumunu gösterir belge: 2000 ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden veya e-Devletten alınmış̧ “Bir Fakülte veya Yüksekokula kaydolmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge”.
  • Gazi veya şehit yakını olan öğrencilerin durumlarını gösterir belge (Veri toplama amaçlıdır)
  • Engeli olan öğrencilerin engel durumlarını ve oranlarını gösterir belge (Veri toplama amaçlıdır)

Kayıt Sürecinde Dikkat Etmeniz Gerekenler

  • Erkek öğrencilerin askerlik durumları e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda şubeye yönlendirilen öğrenciler askerlik tecil yazısı getirmelerinin ardından kayıt işlemi yapabileceklerdir.
  • 2022 DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar,(01 Şubat 2023) 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
  • Başka bir üniversitede lisans programında kaydı bulunan öğrencilerin Yeditepe Üniversitesine kayıt yaptırmaları için mevcut kayıtlarını sildirmiş olmaları gerekir.

 

18 yaş ve üzeri olup Üniversiteye kayıt için şahsen kendileri gelemeyecek öğrenciler yerine vekaletnamesi bulunan vekilleri gelip kayıt yaptırabilirler. Posta yoluyla gönderilen kayıt belgeleri kabul edilmeyecektir. 

 

Öğrenci numaralarına esorgulama.yeditepe.edu.tr adresinden erişilebilir.