Ana içeriğe atla

Arşiv

Yeditepe Üniversitesi akademik ve idari birimlerine ait arşiv malzemesi niteliğindeki evrak, belge ve materyallerin herhangi bir sebepten dolayı kayba uğramaması, YÖK’ün belirlediği Standart Dosya Planına uygun olarak korunmalarının teminini ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin Devlet Arşivleri Başkanlığının belirlediği usul ve esaslara uygun olarak imhasını gerçekleştirmesi birimimizin başlıca görevlerindendir.