Ücretler

Yeni Girecek Öğrencilere Uygulanacak Ücretler

ÖSYM 2021-2022 Yılında Yeni Girecek Öğrencilere Uygulanacak Ücretler

Diş Hekimliği Fakültesi

110.000 TL

Tıp Fakültesi

105.000 TL

Eczacılık Fakültesi

85.000 TL

Hukuk Fakültesi

76.000 TL

Mühendislik Fakültesi

70.000 TL

Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı)

70.000TL

Mimarlık Fakültesi
(Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı)

60.000 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

60.000 TL

İletişim Fakültesi

60.000 TL

Ticari Bilimler Fakültesi

60.000 TL

Fen - Edebiyat Fakültesi

60.000 TL

Güzel Sanatlar Fakültesi

55.000 TL

Eğitim Fakültesi

50.000 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

50.000 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

40.000 TL

Meslek Yüksekokulu

35.000 TL

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Dönem Ücreti

30.000 TL

Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Dönem Ücret

18.000 TL

Diğer Programların Yabancı Dil Hazırlık Programları Dönem Ücreti

30.000 TL

Ücretlere KDV dahil değildir.

Uluslararası Lisans Öğrencilerine Uygulanan Ücretler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Lisansüstü Program Ücretleri

2022 Lisansüstü Programları Eğitim Ücretleri

Yüksek Lisans (Tezli)

 24.300 TL

Yüksek Lisans (Tezsiz)

 20.250 TL

Ücretlere KDV dahildir

Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerine Uygulanan Ücretler

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Program Ücretleri

2022 Lisansüstü Programları Eğitim Ücretleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)

40.500 TL

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

33.750 TL

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

33.750 TL

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

33.750 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

33.750 TL

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

33.750 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

64.800 TL

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

64.800 TL

LİSANSTAN DOKTORA PROGRAMLARI

Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

85.050 TL

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

85.050 TL

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Program Ücretleri

2022 Lisansüstü Programları Eğitim Ücretleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Matematik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Matematik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri İçin Tasarım ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Sürdürülebilir Yapılı Çevre Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

72.900 TL

Biyoteknoloji Doktora Programı

72.900 TL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

72.900 TL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı

72.900 TL

Fizik Doktora Programı

72.900 TL

Kimya Mühendisliği Doktora Programı

72.900 TL

Makine Mühendisliği Doktora Programı

72.900 TL

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Doktora Programı

72.900 TL

Matematik Doktora Programı

72.900 TL

Mimarlık Çalışmaları Doktora Programı

72.900 TL

LİSANSTAN DOKTORA PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Fizik Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Kimya Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Makine Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Matematik Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Mimarlık Çalışmaları Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Ücretlere KDV dahildir

Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerine Uygulanan Ücretler

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Program Ücretleri

2022 Lisansüstü Programları Eğitim Ücretleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Acil Durum ve Afetlerde Sağlık Yönetimi Programı (Tezli)

32.400 TL

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret[2])

105.840 TL

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezli- Yıllık Ücret[2])

56.700 TL

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Endodonti Yüksek Lisans Programı (Tezli- Yıllık Ücret[2])

105.840TL

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

48.600 TL

Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Farmasotik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Fitoterapi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Kas Bilimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

48.600 TL

Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı (Tezli)

48.600 TL

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

48.600 TL

Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Oral İmplantoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret[2])

105.840 TL

Ortodonti Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret[2])

105.840 TL

Pedodonti Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret[2])

105.840 TL

Periodontoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret[2])

105.840 TL

Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret[2])

105.840 TL

Restoratif Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı (Tezli - Yıllık Ücret[2])

105.840 TL

Spor Fizyoterapisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

48.600 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.400 TL

İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Fizyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

48.600 TL

Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

48.600 TL

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

32.400 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Farmakoekonomi ve Farmakoepdemiyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

33.750 TL

Farmasotik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

33.750 TL

Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

33.750 TL

Fitoterapi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

33.750 TL

Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

40.500 TL

Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

40.500 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

27.000 TL

İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri (Tezsiz)

33.750 TL

Pedodonti Yüksek Lisans Programı (Tezsiz - Yıllık Ücret[2])

94.500 TL

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

40.500 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Programı  (Yıllık Ücret[4])

113.400 TL

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doktora Programı (Yıllık Ücret[4])

64.800 TL

Çocuk Diş Hekimliği Doktora Programı (Yıllık Ücret[4])

113.400 TL

Endodonti Doktora Programı (Yıllık Ücret[4])

113.400 TL

Farmakognozi Doktora Programı

64.800 TL

Farmakoloji Doktora Programı

64.800 TL

Farmasotik Toksikoloji Doktora Programı

64.800 TL

Farmasötik Kimya Doktora Programı

64.800 TL

Moleküler Tıp Doktora Programı

64.800 TL

Fizyopatoloji Doktora Programı

64.800 TL

Fizyoloji Doktora Programı

64.800 TL

Sinirbilim Doktora Programı

64.800 TL

Ortodonti Doktora Programı (Yıllık Ücret[4])

113.400 TL

Periodontoloji Doktora Programı (Yıllık Ücret[4])

113.400 TL

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı (Yıllık Ücret[4])

113.400 TL

Restoratif Diş Tedavisi Doktora Programı (Yıllık Ücret[4])

113.400 TL

Histoloji ve Embriyoloji Doktora Programı Tezli

64.800 TL

Ücretlere KDV dahildir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Program Ücretleri

2022 Lisansüstü Programları Eğitim Ücretleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Animasyon Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Antropoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Biyolojik Antropoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Etkileşim Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Felsefe Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Gastronomi ve Mutfak Kültürü Yüksek Lisans Programı (Tezli)

68.310 TL

Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

72.900 TL

Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

72.900 TL

İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli)

72.900 TL

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

122.850 TL

Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Sanat ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Programı (Tezli)

56.700 TL

Tarih Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli)

105.300 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

Tiyatro Yüksek Lisans Programı (Tezli)

40.500 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Felsefe Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

33.750 TL

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Gastronomi ve Mutfak Kültürü Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

63.855 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

60.750 TL 

Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

60.750 TL

İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

60.750 TL

Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Tarih Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

33.750 TL

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Yerel Yönetimler ve Yönetişim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

87.750 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

47.250 TL

DOKTORA PROGRAMLARI

Antropoloji Doktora Programı

64.800 TL

Felsefe Doktora Programı

64.800 TL

Finansal İktisat Doktora Programı

72.900 TL

Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik Doktora Programı

64.800 TL

Özel Hukuk Doktora Programı

81.000 TL

Kamu Hukuk Doktora Programı

81.000 TL

İktisat Doktora Programı

72.900 TL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

64.800 TL

İşletme Doktora Programı

81.000 TL

Medya Çalışmaları Doktora Programı

64.800 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

72.900 TL

Tarih Doktora Programı

64.800 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Doktora Programı

64.800 TL

Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programı

64.800 TL

Plastik Sanatlar ve Resim Sanatta Yeterlik Programı

64.800 TL

LİSANSTAN DOKTORA PROGRAMLARI

Finansal İktisat Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

İktisat Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Özel Hukuk Bütünleşik Doktora Programı

117.450 TL

Kamu Hukuk Bütünleşik Doktora Programı

117.450 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora Programı

101.250 TL

Felsefe Bütünleşik Doktora Programı

85.050 TL

Ücretlere KDV dahildir

Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerine Uygulanan Ücretler

 

Lisansüstü Programları Bilimsel Hazırlık ve İlave Ders Ücretleri

Bilimsel Hazırlık & İlave Ders Ücreti (Ders Başına)

3.240 TL

Ücretlere KDV dahildir.

Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerine Uygulanan Ücretler

 

Lisansüstü Programları İngilizce Hazırlık Ücretleri

A Kuru

19.440 TL

B1 Kuru 

16.200 TL

B2 Kuru

12.150 TL

Ücretlere KDV dahildir.

Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerine Uygulanan Ücretler

 

Ders, Proje / Tez Ücretleri

Ücretlere KDV dahildir.

 

AVRUPA ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ

2022 Lisansüstü Programları Eğitim Ücretleri
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

56.700 TL

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

45.360 TL

 

Ücretlere KDV dahildir

Uluslararası Lisans Öğrencilerine Uygulanan Ücretler