Ana içeriğe atla

Etik Kurullar

İnsana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden ve girişimsel herhangi bir işleme ihtiyaç duyulmadan yapılması planlanmış araştırmalar değerlendirilmeye alınmaktadır. Detaylı bilgi almak için goetik.yeditepe.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi’nde deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma ve test gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, gerektiğinde yeni ilkeler oluşturmak, bunların uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan değerlendirmek üzere oluşturulan “Yeditepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”’nun (YÜDHEK) kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

"Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında ülkemizde yürütülmekte olan klinik araştırmalarda görev alan sorumlu araştırmacının, araştırma yerinde merkez organizasyon yönetimi (MOY) hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile bilimsel esaslara ve iyi klinik uygulamalarına uygun şekilde çalışan ticari veya akademik bir sözleşmeli araştırma kuruluşundan nitelikli bir kişiyi saha görevlisi olarak, kendi gözetimi ve denetimi altında araştırma ekibine dâhil etmek istemesi halinde izlemesi gereken kuralları ve şartları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Gözlemsel ilaç çalışmalarında görev alan koordinatör hekim/katılımcı hekimler verilerinin gerekli ortama kaydedilebilmesi için veri girişi destek hizmetini, bilimsel esaslara ve iyi klinik uygulamalarına uygun şekilde çalışan ticari veya akademik bir sözleşmeli araştırma kuruluşundan nitelikli bir kişiyi veri giriş destek personeli olarak, kendi gözetimi ve denetimi altında çalışma ekibine dâhil etmek isteyebilir. Aynı zamanda bu kılavuz veri girişi desteği ile ilgili izlenmesi gereken kuralları ve şartları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Veri girişi destek personeli yürürlükte olan gözlemsel ilaç çalışmaları kılavuzunda tanımlanmış olan çalışmalar için görevlendirilir. Detaylı bilgi almak için kaek.yeditepe.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fen Bilimleri ve Mühendislik Etik Kurulu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu

Yeditepe Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde yapılacak olan her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği normlarını ve Bilim Etik Kurulu'nun görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerini belirlemektir.