Ana içeriğe atla

Araştırma

 • Ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan,
 • Bilimsel araştırma ve teknoloji üretimi faaliyetlerinde ihtiyaç ve hedef odaklı,

 • Araştırma altyapısı kurma ve geliştirilmesine yeni süreç, sistem ve uygulamalarla destek veren,

 •  Mevcut insan kaynakları, fiziki altyapı, kurumsal ve kurum dışı finansal fırsatları sistematik, eşgüdümlü, eşitlikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle ve yüksek verimle değerlendirebilen,

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi,

 • Bilimsel yayın ve yeniklikçi yüksek teknoloji üretimi sıralamalarında sürdürülebilir bir üniversite-sanayi-kamu (triple helix) işbirliği ile ön sıralarda yer alan bir eğitim ve araştırma merkezi olmayı hedeflemektedir.

Nitelikli araştırma yöntemlerinin kullanımıyla ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik platformlarda ön sıralarda yer almayı amaçlayan Yeditepe Üniversitesi’nin öncelikli AR-GE hedefleri:

 • Bilimsel felsefeyi özümsemiş; bilgiye erişim, bilgiyi süzme ve toplum yararına ilerletme konularında uzmanlaşmış; yaratıcılık, yüksek özgüven ve liderler vasıflarını sergileyen; uluslararası kültür ve kimliğe sahip öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttırmak;
 • Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde mesleki etik ilkelerinin gözetimine öncelik verilerek, özgün ve yaratıcı düşüncelerin yayın, ürün faydalı model veya patente dönüştürülmesi için, ulusal/uluslararası platformlarda etki değeri yüksek araştırma/geliştirme faaliyetlerini arttırmak;
 • Finansal kaynak, bilişim/iletişim araçları ve fiziki altyapı yelpazelerinin zenginleştirilmesiyle; güncel, etkin ve verimli olanakları araştırmacıların kullanımına sunmak;
 • Diğer ulusal/uluslararası yükseköğretim kuruluşları, işletmeler, endüstri ve kamu kuruluşları ile ortak üretilen projelerin sayısını ve verimliliğini arttırmak;
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumun bilgi, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı düzeyini artırmaktır.