Ana içeriğe atla

Araştırma Laboratuvaları

"Bir araştırma üniversitesi olarak Yeditepe Üniversitesi, 181 laboratuvar ve atölyede eğitimin yanında bilimsel çalışmaları da sürdürerek sanayi ve topluma dönük katkılarını arttırıyor."

Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları (YÜ-AGAM)

YU-AGAM; farklı sektörlere analiz hizmeti veren 3500 metrekare alana sahip uluslararası geçerliliği olan laboratuvar merkezidir. Bünyesinde Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Toprak-Toprak Düzenleyiciler, Bitki ve Su Analiz

Laboratuvarları, Kozmetik ve Biyosidal Analiz Laboratuvarı, İlaç Analiz Laboratuvarı, Havuz Suları Analiz Laboratuvarı, Maden Analiz Laboratuvarı ve daha birçok özel alanda hizmet gösteren Endüstriyel Analiz Laboratuvarları ve Ar-Ge Laboratuvarları bulunuyor. Bu Laboratuvarlarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan yetkili ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) 414 parametreden akreditasyona sahiptir. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü, Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar olarak onaylamıştır. YÜ-AGAM, yetkili olduğu analiz kapsamlarında doğru ve güvenilir bir hizmet sunmak, tecrübe ve bilgi birikimini, yetkinliğini güncel tutarak geliştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. yuagam.yeditepe.edu.tr

Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Laboratuvarı

Fizyoterapi ve  Rehabilitasyon Bölümünün düzenli olarak araştırma olanakları güncellenen ve geliştirilen  araştırma laboratuvarlarında lisans,  mezuniyet sonrası yüksek lisans/ doktora  tez  araştırmaları,  bilimsel çalışmalar ve projeler  gerçekleştirilmektedir.

 

Kartografya Laboratuvarı

Kartografya Laboratuvarı Sosyal Bilimler alanında farklı ulusal ve uluslararası konularda tematik haritalar üretmek ve bu haritaları eğitim, araştırma ve akademik çalışmalarda kullanmak amacı ile 2022 yılında kurulmuştur.

Aktif ve mezun gönüllü öğrencilerimizden oluşan laboratuvar ekibimizin yaptığı çalışmalar, üniversitemizin coğrafi bilgi sistemleri (GIS) altyapısını ve hizmetlerini güçlendirmeyi, bilgi entegrasyonu için ortak bir platform sağlamayı ve yerel, bölgesel ve uluslararası seviyelerde yenilikçi araştırmalar geliştirmeyi ve bilimsel araştırma ve projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Laboratuvarımızda 15 bilgisayar bulunmakta olup, öncelikli olarak “QGIS” ve lisanslı “ARCGIS PRO” (Educational Academic Departmental Medium Term Concurrent Use License - 50 Users) programları ile harita üretilmektedir. Bu programların yanı sıra, “Cartes & Données” ve “Tableau Public” programları da kullanılmaktadır.

Twitter hesabı:https://twitter.com/KartoYeditepe

Instagram hesabı:https://www.instagram.com/kartoyeditepe/