Ana içeriğe atla

Araştırma Merkezleri

" Yeditepe Üniversitesinin sahip olduğu başarının temelinde araştırmaya verdiği önem ve bilimsel kazanımların toplum yararına kullanılması yer alıyor. Bu doğrultuda seçkin akademisyenlerimizin öğrencilerimizle birlikte ürettikleri yenilikçi fikirler araştırma merkezlerimiz ve gelişmiş altyapıya sahip 500'den fazla laboratuvar ile destekleniyor. Üniversitemiz bu çalışmaların sonucu olarak ulusal ve uluslararası 219 tescilli patent ve 537 patent dosyası ile ülkemizin öncü üniversiteleri arasında yer alıyor. "

Bilişim ve Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemiz bünyesinde bilişim ve yapay zekâ alanında kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yaparak merkez veya paydaşların ihtiyaçları çerçevesinde. seminerler ve eğitimler düzenleyip projeler geliştiriyor.

Diş Hekimliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini, eğitim, araştırma, hasta hizmetleri ve ulusal ağız ve diş sağlığı politikalarında sürekli gelişime odaklanarak, hümanistik yaklaşım ve çeşitliliğin olduğu bir ortamı koruyarak, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutmak suretiyle hasta beklentilerini karşılıyor.

Farmakoekonomik ve Farmakoepidermiyolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eczacılık Fakültesi koordinasyonu ile üniversite, endüstri, devlet ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak farmakoekonomik ve farmakoepidemiyolojik araştırmalar yapıyor.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tip Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kliniğe başvuran hastalara doğal tibbi destek yardımında bulunma prensibiyle, Yeditepe Universite Hastanelerine bağlı bir bölüm olarak hizmet veren merkez, hastanelerin diğer bölüm hekimleriyle multidisipliner çalışma yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği "Akupunktur ile tedavi edilebilen" tanist konmuş tüm hastalıklar için bu hizmet sunulmaktadır.

 

Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Özel gereksinimleri olan bireylere yönelik olarak; alan eğitiminde (matematik, fen, sosyal bilimler, dil gibi) araştırmalar yapmak, öğretim tasarımları ve ilgili materyaller geliştirmek teknoloji destekli eğitim-öğretim araçları geliştirmek, geliştirilen tasarım ve materyallerin uygulama çalışmalanna katılarak sonuçlanını paylaşmak merkezin amacını oluşturuyor.

Göz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Göz hastalıklarında en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini halkımıza sunmak, en son bilimsel araştırmaları yapmak ve üstün nitelikli göz doktorları yetiştirerek tip ve sağlık bilimler alanlarında on lisans, lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere gerekli olanakları sağlamak merkezin hedefleridir.

İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi

İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi, çeşitli bilimsel araştırmalar neticesinde kan ve kanser hastalıkları ile nörolojik hastalıklar konuları başta olmak üzere dahili, cerrahi ve temel tip bilimlerindeki en ileri tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerini ortaya koymakla birlikte nitelikli tip doktorları yetiştirmek ve tip ile sağlık bilimleri alanlarında, uzmanlık ve üst yan dal uzmanlık eğitim-öğretimi dahil ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere alanlanında gerekli imkanları sağlamaktır.

Konfüçyüs Enstitüsü

Türkiye'deki dört Konfüçyüs Enstitüsü'nden biri olan enstitümüz, Üniversitemiz ve Çin tarafın Halk Cumhuriyeti'ndeki başlıca ortağımız olan Nankai Üniversitesi akademik kadrolarının desteğiyle, ders ve eğitim programlanına devam etmektedir, Enstitümüzün başlıca faaliyetlerinden biri de, Nankai Üniversitesi ev sahipliğinde ve ortaklaşa düzenlenen yaz kampıdır. Kampa katılan öğrencilerimiz, iki hafta süreyle Çin dili ve kültürü üzerine ders alıyor ve Tianjin ile Pekin'de kültürel ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Ayrıca öğrencilerimizin Çin dili ve kültürünü daha yakından tanıyarak yeni yetkinlikler kazanmalarına ek olarak, gelecek planlaması ve kariyer hazırlıklarında mevcut olanaklara ilişkin farkındalık geliştirmeleri enstitünün hedefleri arasındadır.

Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM)

Çeşitli bölgeleri kültürel, toplumsal, siyasi ve ekonomik yönleriyle inceliyor. Türkiye’nin farklı bölgelerle olan tarihi ve kültürel bağlarının birbirlerine benzer ve ayrışan yanlarının, bir arada ve karşılaştırmalı olarak, disiplinlerarası analizlerle irdelenmesi hedefleniyor.

Sağlık Hizmetleri Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Halkın sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak ve sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmak hedefleri arasında yer alıyor.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kişilere mesleki uzmanlık sertifika programlarının yanı sıra kişisel gelişim, bilgisayar, yabancı dil ve sanat alanında zengin içerikli eğitim olanaklanı sağlanıyor. YÜSEM tarafından bireysel ve kurumsal eğitim hizmetleri ile birlikte danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Translasyonel Tip Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanında üretilecek bilgi ve teknolojilerin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda donanım, yazılım, ilaç, tibbi malzeme ve kozmetik ürüne dönüştürülmesiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama çalışmalarını yürütüyor. Merkez, ihtiyaçlar çerçevesinde seminerler ve eğitimler düzenliyor, projeler geliştiriyor, yazılım ve sistemler geliştiriyor, rapor ve dokümantasyonlar üretiyor ve mevcut üretilmiş bilgi ve teknolojinin ürüne dönüştürülmesi için çözümlemeler yapıyor.


 

Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel yöntem ve tekniklerle elde edilen sonuçları bilim dünyasına kazandırmak, Türki Cumhuriyetlerin ve Türk topluluklarının tarihi ve kültür ortaklığının bilimsel çerçevesini hazırlayarak, çağdaş strateji ve jeopolitik şartlara göre güncelleme faaliyetlerini yürütüyor. 


 

Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi(YUVAM)

Kamu ve özel sektör için çok disiplinli araştırma ve danışmanlık çalışmalarını gerçekleştirmek, üniversite ve sanayi iş birliği sağlayarak bilimsel literatür desteği ile yönetimsel problemlerin çözümünde yeni yönetim teknikleri, yöntemleri ve modelleri üretmek üzere kurulmuş olup alanında öncü bir merkezdir.