Covid-19 - Ar-Ge

Ar-Ge Faaliyetleri

Yeditepe Üniversitesi ile Acıbadem Üniversitesi işbirliği ile COVID-19’a karşı in aktife bir aşı projesi yürütülmektedir. Bu proje kapsamında Acıbadem Üniversitesi BSL 3 laboratuvarlarında Hasta numunelerinden Covid-19 izole edilmiş ve üretim çalışmaları tamamlanmıştır. Üretim yapılan Covid-19 in aktivasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hayvanlar üzerinde preklinik çalışmaları yapılacaktır. Beklenen başarı sağlanırsa klinik çalışma hazırlığı yapılacaktır.

Covid-19 sürecinde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili laboratuvar olarak tanımlanması sonrasında RT PCR kitleri ile yapılacak çalışmaların biyogüvenlik düzeyini yükseltmeye yönelik pre-analitik evrede etkili örnek alma, viral inaktivasyon ile örneklerin transferi ve analitik evrede çalışma duyarlılığını arttırmaya yönelik verifikasyon çalışmaları yapılmıştır. Preanalitik evrede viral inaktivasyonun numune transfer güvenliğini arttırdığı ve testin performansını olumsuz yönde etkilemediği gösterilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2020 tarihinde "Covid Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirilmiş olup bugüne kadar 1276 tanı testi yapılmıştır.


Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi, Siperlik maske

 • Yer ve Yüzey dezenfektanı

Eczacılık fakültemiz öncülüğünde ve Mühendislik Fakültemizin katkısı ile Elektroliz yöntemi ile su ve sodyum klorür çözeltisinden elde edilmiş çevre dostu yüksek etkili bu üründen 6200 lt. Üretilmiş ve Üniversitemiz ihtiyaçları için kullanılmıştır.

 • Ventilatör

Yeditepe Üniversitesi Biyomedikal mühendisliği Bölümü ve Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ortak girişimiyle hayata geçirilen ve Covid-19 Pandemisi sırasında akut solunum yetersizliği olan hastalarda acil durumlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve "7Vent" olarak isimlendirdiğimiz mekanik ventilatörümüz.

Geliştirdiğimiz mekanik ventilatörümüz erişkin hastaları ventile etmek üzere ve hasta güvenliği ön planda tutulacak şekilde dizayn edilmiştir. Basınç kontrollü modda çalıştırılmak üzere ve barotravmayı önleyecek şekilde elektronik alarm sistemiyle donatılmış, solunum sayısı ayarlanabilen, inspiryum ekspiryum oranı sabit bir mekanik ventilatördür. Sertifikasyon ve seri üretim için resmi kanallardan yapılan çalışmalar halen devam etmektedir.  

 • Siperlik Maske

COVID-19 ile enfekte hastaların bakımı sırasında sağlık çalışanlarının damlacık yoluyla enfekte olmasını önlemek amacıyla iki değişik tipteki yüz maskesi üstünde kullanılan, üç farklı tipte adaptör parça 3D (üç boyutlu) yazıcıyla üretilmiştir. Bu parçalar, bakteri-virüs filtreleri takılarak sağlık personelinin güvenli kullanımına yardımcı olmaktadır. Parçalar halen tarafımızdan başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Konuyla ilgili bilgilendirme web sitemizde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

 • Virüs Filtreli Tam Yüz Maskesi

Yeditepe Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleri işbirliği ile üç boyutlu basıcılarda değişik tiplere adaptörleri üreterek üç parçadan oluşan "Virüs filtreli tam yüz maskelerini" Yeditepe Hastaneleri Acil ve yoğun bakım servislerindeki sağlık personelinin kullanımına sundu.

Türk mühendislerden bir başarı daha!  tıklayınız.

Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

Covid-19 ile ilgili olarak yapılması planlanan araştırmalarımız aşağıdaki gibidir. Bu araştırmalar için, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli olan izin süreçleri başlatılmıştır.

Yeditepe Üniversitesi KAEK COVID - 19 Başvuru Dosyaları

KAEK Onayı Olanlar

 1. Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Süha Beril Kadıoğlu Yaman "Covid-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkileşimlerinin Ayaktan Hastalarda ‘Corona Salgınında (Covid-19) Kullanılan İlaçların Güvenlik Anketi İle Değerlendirilmesi"
 2. Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi F.Ferda Kartufan "Covid-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçların Etkileşimlerinin Yatan Hastalarda Değerlendirilmesi: Anket Çalışması"
 3. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur / Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi F. Ferda Kartufan "Covid-19 tanısı olan hastalarda hipotalamus-hipofiz-tiroid, hipotalamus-hipofiz-adrenal akslarının hastalığın şiddetine göre değerlendirilmesi; prospektif ilaç dışı klinik araştırma"
 4. Sorumlu Araştırmacı: Prof. Dr. Hasan Aydın COVID 19 Enfeksiyonu Nedeniyle Yatırılan Hastalarda Endokrinolojik Problemlerin Tespitine Yönelik Gözlemsel Çalışma

KAEK Onayı Olmayanlar

Covid-19 ile ilgili olarak yapılması planlanan araştırmalarımız aşağıdaki gibidir. Bu araştırmalar için, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli olan izin süreçleri başlatılmıştır.

 1. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya / Sorumlu ARAŞTIRMACI: Dr. Öğr. Üyesi Barış Murat Ayvacı "COVID-19 Hastalarında Nötrofil/Lenfosit Oranının Hasta Sonlanımları Üzerine Etkisi"
 2. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya / Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Merve Ekşioğlu "Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının COVID-19 Pnömoni Kliniği İle İlişkisinin Değerlendirilmesi"
 3. Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya  / Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Göhan Gençer "Klinik Olarak COVID-19 Olarak Değerlendirilen İlk PCR Testi Negatif Olan Hastalar İle Klinik Olarak COVID-19 Olarak Değerlendirilen İlk PCR Testi Pozitif Olan Hastaların Klinik Tanı Sırasındaki Toraks Bilgisayarlı Tomografilerinin Karşılaştırılması"
 4. Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Sezgin Sarıkaya/ Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi: Ferudun Çelikmen "COVID-19 Hastalarında D Vitamini Düzeylerinin Morbidite Üzerine Etkisi"
 5. Sorumlu Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi F. Ferda Kartufan "Sorum40 Yaş ve Altı COVID-19 Pozitif Tanılı Hastalarda Nörolojik Belirtilerin Sıklığının Uzaktan Erişim Anketi İle Değerlendirilmesi, Prospektif Klinik Araştırma"