Yeditepe Üniversitesi “Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygulamaları Sempozyumu”na Ev Sahipliği Yapıyor

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi (The Korean Academy of Science and Technology-KAST) işbirliğiyle düzenlenen II. TÜBA-KAST Ortak Sempozyumu “Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygulamaları”na ev sahipliği yapıyor.  

Birincisi KAST ev sahipliğiyle, Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılan sempozyumun ikincisi TÜBA Konsey üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin’in bilimsel koordinatörlüğünde bu yıl 20 Eylül’de Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleştiriliyor.

Araştırma Sonuçları Açıklanıyor

Araştırmacılar ve karar vericiler için biyoteknolojideki en son bulguların sunulduğu sempozyumda; tıbbi ve endüstriyel biyoteknoloji, biyoproses ve protein mühendisliği, iş geliştirme, stratejik ortaklıklar, ürün fırsatları, büyüme iş modelleri ve stratejileri, farmasötik biyoteknoloji alanında lisanslama, biyolojik iyileştirme, bitki ve çevre teknolojileri, transgenik bitki ve hayvanlar ile tüm bunların etik ve toplumsal kaygıları konusunda gerçekleştirilen araştırma sonuçları açıklanıyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, modern biyoteknolojinin geliştirilmesi ve kullanımının; yalnızca enerji, gıda, sağlık ve uygun çevre yönetimi için hızla artan ihtiyacı ve talebi karşılamakla kalmayacağını, aynı zamanda üretkenliği artırdığını ve yeni iş yaratmaya yardımcı olduğunu ifade ederek bu alandaki ilerlemenin, biyoteknolojinin etik, yasal ve sosyal etkileri hakkında bazı endişeler ve tartışmalara yol açan kötüye kullanma potansiyeli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Acar, “Bu sebeple, biyoteknolojide Güney Kore ve Türkiye arasındaki olası bilimsel iş birlikleri II. TÜBA-KAST Ortak Sempozyumu’nda tartışılacaktır” dedi.