Yeditepe Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Planlaması

Değerli Öğrencilerimiz, Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz,

Öncelikle tüm Yeditepe Üniversitesi ailesi için selam ve sevgilerimizle sözlerimize başlamak isteriz.

Bildiğiniz üzere 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemini tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz dönemde çok ciddi planlamalarla eğitimimizi hibrit bir şekilde çevrim içi (online) ve yüz yüze gerçekleştirebildik. Covid-19 hastalığının kampüsümüzde yayılmaması için çok ciddi planlama ve tedbirleri uygulayarak mümkün olan en az sorunla bir dönemi tamamlamamak üzereyiz. Covid-19 ile ilgili kampüs içi ve dışı iletişimi sizlerle etkin bir biçimde paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz.

18 Şubat 2021 tarihinde başlayacağımız 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılımızın da benzer bir uygulamayla ve aşağıda özetlenen maddelerde belirtildiği şekilde başlamasına karar verdik. Salgındaki gelişmeler dikkatle takip edilerek planlarımızda değişiklik olabileceği de dikkate alınmalıdır.

  • Tamamlamış olduğumuz güz döneminde uygulamış olduğumuz gibi yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulan durumlarda sosyal mesafe kurallarına uyularak planlamalar yapılacaktır.
  • Uygulamalı eğitimlerin yüz yüze planlanması durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak yüz yüze sürdürülebilmesi sağlanacaktır.
  • Yüz yüze olarak planlanan derslere katılamayan ve geçerli mazeretleri ilgili akademik birimler tarafından kabul edilen öğrencilerimiz için uzaktan çözümlerin sağlanmasına özen gösterilecektir.
  • Lisansüstü programlarımızda derslerin, yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması benimsenmiştir.  
  • İsteyen öğrencilerimiz için kampüste küçük grup öğretim section’ları, öğrenci destek eğitimi section’ları, problem çözme saatleri v.b. çözümler planlanmasına dikkat edilecektir.
  • Ölçme ve değerlendirmelerimiz derslerin özelliklerine göre yüz yüze veya uzaktan olarak gerçekleştirilebilecektir.
  • Geçtiğimiz dönemlerde kullanmış olduğumuz dijital imkanların aynı şartlarda kullanılmasına devam edilecektir.
  • Yurtlarımız, sosyal alanlarımız ve servislerimiz, her türlü pandemi önlemleri alınarak hizmet vermeye devam edecektir.

Belirlemiş olduğumuz eğitim-öğretim hedeflerini gerçekleştirmemizin altın anahtarı öğrenci, öğretim üyesi ve idari personelimizin belirlenen tedbirlere tam olarak uyum göstermesi olacaktır.   

Bu vesileyle alınacak olan tedbirlerle hepimiz için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bahar yarıyılı eğitim-öğretim dönemi geçirmemizi dilerim.

Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl
Rektör