Ana içeriğe atla

Yüz Yüze Eğitim Çevrimiçi Eğitime Göre Daha Verimli

yuz_yuze

Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan araştırmada, yüz yüze eğitimin çevrimiçi eğitime kıyasla daha etkili bir öğrenme sağladığı ortaya çıktı

Yeditepe Üniversitesi, Kovid-19 sürecinde üniversite öğrencilerinin eğitimini ve toplumsal uyumunu araştırdı. Araştırmaya göre öğrenciler, bu dönemde uzaktan eğitim araçlarına kolay uyum sağlasa da yüz yüze eğitimin çevrimiçi eğitime kıyasla daha etkili bir öğrenme sağladığını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi (KEKAM) tarafından gerçekleştirilen “Kovid-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Toplumsal Uyumu” konulu araştırmada, Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas yürütücü, Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi  Doç. Dr. Işıl Zeynep Turkan İpek ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dionysis Goularas araştırmacı olarak yer aldı. Araştırmaya Türkiye’nin farklı şehir ve üniversitelerinde eğitim gören 1628 öğrenci katıldı. Çevirimiçi anket yöntemiyle verileri elde edilen araştırmanın sonuçları kümeleme ve haritalandırma gibi farklı yöntemlerle analiz edildi. Bu sayede sosyal bilimlerde haritalandırma yönteminin kullanıldığı yeni bir araştırma ile bu alana katkı sağlanmış oldu.

Kadın Öğrenciler Ev İşleriyle de İlgilenmek Zorunda Kaldı

Araştırmadan elde edilen verilere göre pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin yüzde 57’si uzaktan eğitim araçlarına kolay adapte olduğunu, yüzde 26’sı ise bu araçlara kolay uyum sağlayamadığını belirtti. Çoğunluğun uzaktan eğitim araçlarına kolay uyum sağlayabilmesine karşın, yüz yüze eğitimin çevrimiçi eğitime kıyasla daha etkili öğrenme süreci oluşturduğu, öğrencilerin yüz yüze eğitimi tercih ettiği belirlendi. Katılan öğrencilerin yüzde 23’ü uzaktan eğitimin, yüzde 61’i ise yüz yüze eğitimin daha etkili bir öğrenme süreci oluşturduğunu belirtti. Yüzde 16’sı ise bu konuda kararsız olduğunu kaydetti. Öğrenciler, yüz yüze eğitimi tercih etmelerinin nedeni olarak öncelikle ev ortamında çevrimiçi derslerde dikkatlerini dağıtacak etkenlerin olmasını gösterdi. Kız öğrencilerin en büyük dezavantajı ise aile içi iş bölümünde yaşanan eşitsizlikler oldu. Bu eşitsizlikler nedeniyle erkek öğrencilere kıyasla kız öğrenciler çevrimiçi eğitim süresince ödev ve projelerine odaklanmakta daha çok zorluk çektiğini belirtti.

Aile Bireyleriyle İlişkiler Güçlendi, Komşularla Dayanışma Arttı

Araştırmada, salgın döneminin öğrencilerin aile bireyleriyle iletişimlerini güçlendirdiği ancak sosyalleşmeleri üzerinde olumsuz etki yarattığı belirlendi. Üniversite öğrencilerinin yüzde 56’sı pandeminin aile bireyleriyle olan bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Yüzde 54’ü pandemi döneminde “Arkadaşlarımla olan bağım güçlenmiştir” önermesine katılmadığını, yüzde 23’ü kararsız olduğunu ve yüzde 23’ü ise katıldığını ifade etti. Buna ek olarak öğrencilere, arkadaşlarıyla olan iletişimlerinin Kovid-19 öncesi döneme göre artıp artmadığı da soruldu. Katılımcıların yüzde 61’i artmadığını belirtirken yalnızca yüzde 4’ü arkadaşlarıyla iletişimlerinin arttığını kaydetti. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yüzde 48’i pandemi süresince yakın çevresi ile yardımlaşma ve dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre öğrencilerin bu dönemde haber izleme oranları da arttı. Özellikle de Kovid-19 dönemi öncesine göre siyasi içerikli haberleri daha çok izlediler. Bu dönemde haberleri TV’den aldılar. En güvenilir buldukları kaynaklar ise Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) oldu. Üniversite öğrencileri ayrıca bu dönemde teknolojiyi daha çok yeni program ve uygulama öğrenmek ve online alışveriş yapmak için kullandıklarını belirtti.  

Kişisel Gelişime Değil Hobilerine Zaman Ayırdılar

Araştırmada, üniversite öğrencilerine bu süre içinde kişisel gelişim aktivitelerine zaman ayırıp ayırmadıkları da soruldu. Öğrencilerin bu dönemde kişisel gelişime yönelik çevrimiçi aktivitelere katılımlarının artmadığı ve hane içi aylık gelir seviyesine göre kişisel gelişim aktivitelerine katılma sıklığında farklılıklar olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 40’ı kişisel gelişim aktivitelerine katılırken yüzde 45’i katılmadığını belirtti. Hane içi aylık geliri 7 bin TL ve üzeri olan öğrencilerin bu aktivitelere daha fazla katıldığı belirlendi. Buna karşın, katılımcıların yaklaşık yarısı Kovid-19 döneminde hobilerine ayırdıkları zamanın Kovid-19 öncesine oranla daha fazla olduğunu söyledi.