İzinler Hakkında

Yükseköğretim Kurulu’nun 8244403-299/2612 sayılı yazısı ile kamu çalışanı olarak devlet ve vakıf üniversitelerini kapsadığı bilgisine istinaden 18 Temmuz 2016 tarih ve 29774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/16 Sayılı Genelge ile ikinci bir emre kadar tüm kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin kaldırıldığı, halen izinde bulunan kamu çalışanlarının da en kısa sürede görevlerinin başına dönmeleri gerektiği duyurulmuştur.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu’nun 82444403-299/2628 sayılı yazısına istinaden, uluslararası bilimsel faaliyetlerdeki temsiliyetinin kesintiye uğramaması ve akademik faaliyetlerini sürdürebilmesini teminen, öğretim elemanlarımızın kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak rektörlerin yetkisine bırakılmıştır.

  1. Yurtdışı görevlendirilme taleplerinin gerekçeleri incelenerek, katılımın bilimsel bir faaliyet olduğunun kayıt altına alınması,
  2. Öğretim elemanlarının görevlendirilmesinin yapıldığı kongre konferans seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılımlarının kayıt altına alınması hususunda,

      Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

* Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ilgili genelge kapsamında olmadığı bildirilmiştir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Prof.Dr. Canan AYKUT BİNGÖL
Rektör