Ana içeriğe atla

Düzeltme İlanı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

DÜZELTME İLANI

13.02.2024 tarih ve 32459 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim Üyesi Alım ilanımızda, aşağıda belirtilen Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü/Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi ve Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü/Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı ilanı aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmiştir.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü/Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 • Ceza Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
Hukuk FakültesiKamu Hukuku Bölümü/Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim DalıProfesör1
 • Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

 

 Profesör kadrosu için;

 • 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

 • Fotoğraflı özgeçmişlerini,

 • Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

 • Bilimsel yayınlarını,

 • Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

 • Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet USB veya 6 adet USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için;

 • 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

 • Fotoğraflı özgeçmişlerini,

 • Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

 • Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

 • Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet USB veya 4 adet USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00