Dr. Öğr. Üyesi Furkan Kaya'nın Sunduğu An ve Zaman Programının Konuğu Prof. Dr. Melda Üner

Üniversitemiz Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Furkan Kaya'nın sunduğu An ve Zaman programında bu hafta, yine üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Melda Üner konuk oluyor. 

"Osmanlı toplumu çağdaşlaşma akımından nasıl etkilendi? Tanzimat fermanı Türk edebiyatı üzerinde nasıl etkiler oluşturdu? Dönemin yazarları ve okurları psikolojik olarak nasıl adapte edildi?" sorularına yanıt aranacak programda, aydınların ve edebiyatçıların toplumu hazırlama süreci ve Türk edebiyatında Osmanlı döneminde yaşananlar tüm detaylarıyla ele alınacak.