Yeditepe Üniversitesi Deprem Çalışmaları 2023

1

2 GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ! 2023 KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER SONRASI YAPILAN YARDIM ÇALIŞMALARI

A F E T K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ T O P L A N D I 6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye’yi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli olup birçok şehrimizi etkileyen deprem felaketinden etkilenen öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için saat 09.30 itibarıyla Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl’ün öncülüğünde birimyöneticilerinin de bulunduğu bir kriz masası oluşturularak yardım planı belirlendi. 3

D E S T E K P L A N I O L U Ş T U R U L D U 4 Öğrenci Merkezi Koordinatörlüğümüz çok hızlı bir şekilde deprem bölgelerinde ikamet eden öğrencilerimize ulaşmak için gerekli iletişimler sağladı. Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimiz için destekplanı oluşturuldu. İlk 24 saat içinde deprem bölgesine gönderilecek malzemelerin koordinasyonun sağlanması için gönüllülerden oluşan5 kişilikpersonelimize Hatay’a gitmeküzere yola çıktı. İlk 24 saat içinde öğrencilerimizden oluşan birinci Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü (YÜDAK) ekibimiz Hatay’a gitmek üzere yola çıktı. 8 Şubat’ta ikinci YÜDAKekibimiz Hatay’a gitmek üzere yola çıktı. İlk 24 saat içinde Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde çalışan birinci sağlık ekibimiz Hatay’a gitmek üzere yola çıktı. 8 Şubat’ta ikinci sağlık ekibimiz Hatay’a gitmek üzere yola çıktı. İlk 24 saat içinde Yeditepe Üniversitesi Kampüsünde deprembölgesine gönderilecek yardımların toplanması için öğrenci ve personellerdenoluşan yaklaşık600 kişilikekip çalışmalarını yürüttü.

W H A T S A P P D E S T E K H A T T I 5 Deprem bölgelerinde yaşayan öğrenci ve mezunlarımızla iletişime geçilerek sağlık durumları hakkında bilgi alındı. Devam süreçte öğrenci ve mezunlarımızın ihtiyaç duydukları her konuda bizimle iletişime geçebilmeleri için destekhattı oluşturduk.

D E P R E M D E N E T K İ L E N E N Ö Ğ R E N C İ L E R İ M İ Z İ Ç İ N D U R U M T A K İ B İ 6 İKAMETLERİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN 584 ÖĞRENCİMİZLE İRTİBAT KURULARAK ULAŞILABİLEN ÖĞRENCİLERİMİZİN İHTİYAÇLARININVE TALEPLERİNİN BÖLGEDEKİ ARAMAKURTARMA, SAĞLIK VE YARDIM EKİBİMİZ TARAFINDAN GİDERİLMESİ SAĞLANDI. ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI 584 ULAŞILAMAYAN ÖĞRENCİ SAYISI 0 SAĞLIK DURUMU İYİ OLAN ÖĞRENCİ SAYISI 583 TEDAVİSİ DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYISI 0 VEFAT EDEN ÖĞRENCİ SAYISI 1 ENKAZ ALTINDA KALAN ÖĞRENCİ SAYISI 2 BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLEN ÖĞRENCİ SAYISI 58 YARDIMA İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ SAYISI 227 EN AZ BİR AKRABASI ENKAZ ALTINDA KALAN ÖĞRENCİ SAYIMIZ 33 AİLESİNDEN EN AZ BİRİ VEFAT EDEN ÖĞRENCİ SAYIMIZ 10 EVİ HASAR ALAN ÖĞRENCİ SAYIMIZ 60

D E P R E M D E S T E K S Ü R E C İ 7 BAŞLATMIŞ OLDUĞUMUZ YARDIM KAMPANYALARIMIZI WEB SİTE, EPOSTA VE RESMİ SOSYALMEDYA HESAPLARIMIZARACILIĞIYLA PAYLAŞTIK.

D E P R E M D E S T E K S Ü R E C İ 8 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİMİZ DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÜNİVERSİTE DAHİLİNDE BİLGİSAYARVE CEP TELEFONU BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI.

Ü N İ V E R S İ T E M İ Z D E A F E T B Ö L G E S İ İ Ç İ N T O P L A N A N Y A R D I M L A R 9 BİR HAFTA BOYUNCA KAMPÜSÜMÜZDE TOPLANAN AYNİ YARDIMLAR, GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN DESTEKLERİYLE TASNİFLENREK PAKETLENDİ.

Ü N İ V E R S İ T E M İ Z D E A F E T B Ö L G E S İ İ Ç İ N T O P L A N A N Y A R D I M L A R 10 GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİMİZVE ÇALIŞANLARIMIZ AYNİ YARDIMLAR İÇİN KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTI.

Ü N İ V E R S İ T E M İ Z D E A F E T B Ö L G E S İ İ Ç İ N T O P L A N A N Y A R D I M L A R 11 HAZIRLANAN KOLİLER YİNE ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARIN DESTEKLERİYLE TIRLARAYÜKLENDİ.

Ü N İ V E R S İ T E M İ Z D E A F E T B Ö L G E S İ İ Ç İ N T O P L A N A N Y A R D I M L A R 12 HAZIRLANAN KOLİLER YİNE ÖĞRENCİ VE ÇALIŞAMLARIN DESTEKLERİYLE TIRLARA YÜKLENDİ.

D E P R E M B Ö L G E S İ N E G Ö N D E R İ L E N A Y N İ Y A R D I M L A R 13 KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN VE HATAY İLLERİNE 7 TIR / 4 KAMYON / TOPLAM 240.238 PARÇAYARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ YARDIMMALZEMESİ DAĞILIMI BATTANİYE-TULUM-YASTIK-YORGAN 89 PARÇA ÇADIR-ISITICI 443 PARÇA YETİŞKİN GİYSİ-AYAKKABI-BOT 31.448 PARÇA GIDA 66.941 PARÇA HİJYEN MALZEMELERİ VE İLAÇ 82.983 PARÇA MUHTELİF EŞYALAR (PİL-FENER-BARDAK VB.) 25.235 PARÇA KONTEYNER 4 ADET

Ü N İ V E R S İ T E M İ Z D E A F E T B Ö L G E S İ İ Ç İ N T O P L A N A N Y A R D I M L A R 14 DEPREMZEDELERİN KULLANIMI İÇİN HATAY’A VE ADIYAMAN’A İKİŞERADET KONTEYNER GÖNDERDİLDİ

Ü N İ V E R S İ T E M İ Z D E A F E T B Ö L G E S İ İ Ç İ N T O P L A N A N Y A R D I M L A R 15 TEKSTİLVE MODATASARI BÖLÜMÜMÜZ , DEPREMZEDELER İÇİN TEKSTİL ÜRÜNLERİ DİKTİ.

Ü N İ V E R S İ T E M İ Z D E A F E T B Ö L G E S İ İ Ç İ N T O P L A N A N Y A R D I M L A R 16 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜMÜZDEN İKİ AKADEMİSYENİMİZ DEPREM BÖLGESİNE GİDEREK YEMEKYAPIP DAĞITTI.

Ü N İ V E R S İ T E M İ Z D E A F E T B Ö L G E S İ İ Ç İ N T O P L A N A N Y A R D I M L A R I N D A Ğ I T I M I 17 DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİĞİMİZ YARDIMLARI DEPREMZEDELERE ULAŞTIRMAK İÇİN BEŞ GÖNÜLLÜ ÇALIŞANIMIZ 48 SAAT İÇİNDE DEPREM BÖLGESİNE İNTİKAL ETTİ. ASKERLERİMİZİN DE DESTEĞİYLE YARDIMLARIMIZI DEPREMZEDELERE ULAŞTIRDI.

Y Ü D A K ’ I N D E P R E M B Ö L G E S İ N D E K İ Ç A L I Ş M A L A R I 18 37 KİŞİDEN OLUŞAN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DOĞALAFETLERDE ARAMA KURTAMA KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİMİZ VE MEZUNLARIMIZ BİRÇOK ARAMA KURTARMA EKİBİ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE KATILARAK 11 VATANDAŞIMIZI ENKAZ ALTINDAN SAĞ OLARAK ÇIKARDI.

S A Ğ L I K E K İ B İ M İ Z B Ö L G E D E T I B B İ D E S T E K S A Ğ L A D I 19 26 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİMİZ HATAY EĞİTİMARAŞTIRMAHASTANESİ VE SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİNDE DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZATIBBİ MÜDAHALAEDE VE İLK PSİKOSOSYAL DESTEKTE BULUNDU.

Ü N İ V E R S İ T E B Ü N Y E S İ N D E H A Z I R L A N A N P S İ K O - S O S Y A L B R O Ş Ü R L E R 20

Ü N İ V E R S İ T E B Ü N Y E S İ N D E H A Z I R L A N A N P S İ K O - S O S Y A L B R O Ş Ü R L E R 21

Ü N İ V E R S İ T E B Ü N Y E S İ N D E H A Z I R L A N A N P S İ K O - S O S Y A L B R O Ş Ü R L E R 22

Ü N İ V E R S İ T E B Ü N Y E S İ N D E H A Z I R L A N A N P S İ K O - S O S Y A L B R O Ş Ü R L E R 23

Ü N İ V E R S İ T E B Ü N Y E S İ N D E H A Z I R L A N A N P S İ K O - S O S Y A L B R O Ş Ü R L E R 24

D E P R E M F A R K I N D A L I K S E M İ N E R A F İ Ş L E R İ 25 DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

D E P R E M F A R K I N D A L I K S E M İ N E R A F İ Ş L E R İ 26 DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

D E P R E M F A R K I N D A L I K S E M İ N E R A F İ Ş L E R İ 27 DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

D E P R E M F A R K I N D A L I K S E M İ N E R A F İ Ş L E R İ 28 DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ü L K E M İ Z İ S A R S A N V E B Ü Y Ü K A C I L A R A S E B E P O L A N D E P R E M F E L A K E T İ N D E H A Y A T I N I K A Y B E D E N VA T A N D A Ş L A R I M I Z A A L L A H ’ T A N R A H M E T , Y A K I N L A R I N A B A Ş S A Ğ L I Ğ I D İ L İ Y O R U Z Yeditepeuniversitesi YeditepeUni Yeditepeuniversitesi Yeditepe Üniversitesi 29

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1