Yeditepe Üniversitesi’nin Yeni Erasmus+ Yükseköğretimde Stratejik Ortaklık Projesi: “Opening Universities for Young People in Europe-OUYE”

Üniversitemizin ortak kurumlar arasında yer aldığı “Opening Universities for Young People in Europe-OUYE” başlıklı Erasmus+ Yükseköğretimde Stratejik Ortaklık Projesi Fransa Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Koordinatörlüğünü Fransa’dan Rennes Üniversitesi’nin üstlendiği projede üniversitemiz nezdinde Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü yürütücü, Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Banu Koçer Reisman ise araştırmacı olarak yer alıyor. Ayrıca projede Sosyoloji Bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri de aktif rol alacaklar. Projenin diğer üniversite ortakları İngiltere Manchester Metropolitan Üniversitesi ve Finlandiya Humak Üniversitesi olurken ayrıca projede Avrupa’dan altı farklı sivil toplum kuruluşu da yer almaktadır.

2021 yılında başlayıp 2023 yılı Ağustos ayında sona erecek olan projede, dezavantajlı gençlerin üniversite yaşamına dahil edilmesi, üniversite ile bağlarının güçlendirilmesi, formel ve enformel eğitim üzerine düşünme, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yeni katılım yollarının keşfedilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Demet Lüküslü ve proje ekibini tebrik eder, araştırma süreçlerinde başarılar dileriz.

Proje Yönetim Ofisi