Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 2.Palyatif Sempozyumu düzenlendi

2.PALYATİF BAKIM SEMPOZYUMU

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen “2.Palyatif Bakım Sempozyumu” Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde 20 konuşmacı ve 305 katılımcı eşliğinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İstanbul Anadolu Kuzey ve Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterleri de oturum başkanı olarak katıldı.

“Hemşirelik bakımı hastanın önceliğine göre düzenlenmeli”

Alanında yetkin hekim ve hemşirelerin konuşmacı olarak katıldığı sempozyuma bu yıl öğrencilerin de ilgisi büyüktü. Sempozyumun ilk günü; Palyatif Bakım Kapsamı ve Hemşirelik Uygulamaları başlıklı oturum ile başladı. Oturumda, Palyatif Bakımın ölümü ne çabuklaştırdığı, ne de geciktirmeye çalıştığı vurgulanarak, hemşirelik bakımının hastanın önceliklerine göre düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. İlk oturumun başkanlarından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri yaptığı açıklamada; Temmuz 2015’de yayınlanan Palyatif Bakım Yönergesinde belirtilen ödemelerle ilgili hizmet sunumunun ücretlendirilmesinde iyileştirime yapılacağını belirtti. Birliğin Genel Sekreteri ayrıca, yakın zamanda Kuzey Kamu Hastaneler Birliğine bağlı 137 ilave yatağın Palyatif Bakım için ayrılacağını bildirdi.

“Hiçbir hasta ağrı ile yaşamamalı”

Sempozyumun ilk günü öğleden sonraki ilk oturumda, Geriatrik Hastada Palyatif Beslenme ve Yara Bakımı tartışıldı. Yaşlı ayırımcılığına dikkat çekilen oturumda, yorgunluk, ağrı gibi bazı semptomların hastaların yaşlı olması nedeniyle “olağan” karşılanarak göz ardı edilebileceğine vurgu yaplıdı. Aynı oturumda yara bakımında önemli bir konunun da “Bası Yarası farkındalığı olan” hasta yakını ve personelin önemine dikkat çekildi. Algolog ve Onkolog Gözüyle Palyatif Bakımda Ağrı Yönetimi başlıklı oturumda 2002 yılından beri “Ağrı”nın 5.yaşam bulgusu olduğu hatırlatılarak, hiçbir hastanın ağrı ile yaşamaması gerektiği vurgulandı. Bir diğer oturumda Terminal Dönemdeki Hastaya Palyatif Bakım Verenlerin Gereksinimleri tartışıldı. Sempozyumun ilk gününde dikkat çekici bölümlerden biri de, Hemşirelik Bölümü tarafından palyatif bakım ve yaşam sonu bakım ile ilgili görüşleri yansıtmak amacıyla geçen yıl halk ile, bu yıl Yeditepe üniversitesi Hastanesindeki hemşire ve hemşirelik öğrencileri ile yapılan röportajların yer aldığı video gösterimleriydi. Sempozyumun ikinci günü, Palyatif Bakımın Yönetimi ve Aileye Yaklaşım konulu oturum ile başladı. Oturumda Palyatif Bakım’da kültür farklılığının” önemi vurgulanarak, her kültürün kendi Palyatif Bakım Sistemi’ni kurması gerektiği vurgulandı. Palyatif Bakımın Etik Boyutu başlıklı bir başka oturumda, Tıp Etiği ve Klinik Açıdan Palyatif Bakım uygulamaları ele alındı. Oturum başkanlarından İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri hastaneden taburcu edilen ve Ağız-Diş Sağlığı dahil bakım ihtiyacı olan hastaların Evde Sağlık Birimine başvurduklarını, Palyatif Bakımın bu merkezlerle entegre olarak yürütüldüğünü belirtti.

Hem katılımcıların, hem de konuşmacıların aktif katılımlarıyla zenginleşen sempozyum, olumlu geribildirimler ve önümüzdeki yıl workshop ve kurs programları ile tekrarlanması dilekleriyle sona erdi.