Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yazılım Geliştirme Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

25/04/2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yazılım Geliştirme bölümünde açılan 2 kişilik Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre 12/05/2022 tarihinde yapılan sınav sonucunda son değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişiler açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanamamıştır.

Asil Adayın Adı- Soyadı;