Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yazılım Geliştirme Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

27/09/2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yazılım Geliştirme bölümünde açılan 1 kişilik Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre 25/10/2021 tarihinde yapılan sınav sonucunda son değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Asil Adayın Adı- Soyadı ;

Mehmet Ali Özer