Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

18.10.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalın da ilan edilen 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimi yazılı kişiler 04.11.2021 tarihinde saat 11.00 de Tıp Fakültesi Binası 6. Kat Toplantı salonda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.

 

Adayların Adı- Soyadı ;

Edibe BİNİŞLİ

Hakan OCAK