Öğrenci Kulüpleri

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerin ders dışı kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri ve kendilerini sosyal alanlarda da geliştirebilmeleri için her yıl 1.000’in üzerinde etkinliğe en sahipliği yapan 53 öğrenci kulübünü bünyesinde bulunduruyor.

ÜYELİK KOŞULLARI

  • Kulüplere/ Topluluklara yalnızca Yeditepe Üniversitesi lisans öğrencileri üye olabilir.
  • Bir öğrenci birden fazla kulübe/ topluluğa üye olabilir; ancak birden fazla yönetim kurulunda görev alamaz.
  • Üyelik, her akademik yılın başında yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. 
  • Üye sayısı iki yarıyıl üst üste 10 öğrencinin altında olan kulüplerin/ toplulukların faaliyetlerine son verilir. Yeni kurulan kulüplerde/ topluluklarda bu koşul, kuruluştan itibaren bir akademik yılın bitiminden sonra işlerlik kazanır.
  • Herhangi bir disiplin cezası alan öğrenciler kulübün/ topluluğun Yönetim Kurulunda görev alamaz. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin üyelikleri, cezaları süresince dondurulur.
  • Bir öğrencinin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmesi için, öğrencinin sınamalı (probation) veya başarısız durumda olmaması (4.00 üzerinden en az 2.00 olması), bir başka öğrenci kulübün/ topluluğun yönetim kurulunda görevli olmaması ve hazırlık dönemi hariç 10 yarıyılını doldurmuş lisans öğrencisi olmaması gerekir.

Aşağıda belirtilen hallerde öğrenci kulüp/ topluluk üyeliğinden çıkarılır:

a) Üniversite öğrenciliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi,

b) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği konuda yetersizliği kanısına varılan üye için 3 yazılı ikazın danışmana imzalattırılıp, Kurumsal İletişim Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra hakkında verilecek karar neticesinde,

c) İstifa etmesi,

d) Kulüp / Topluluk Yönetim Kurulu üyeliğine seçildikten sonra başka bir kulübün/ topluluğun Yönetim Kuruluna seçilmesi gibi durumlarda kulüp/ topluluk üyeliğinden çıkarılır.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan öğrenci kulüplerinin listesi, iletişim bilgileri ve sosyal medya hesapları aşağıda yer almaktadır.

Belirtilen kulüp sosyal medya hesaplarının yönetimi ve içerik paylaşımları kulüp üyelerine aittir.

ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ KULÜPLERİ