Ana içeriğe atla

Burslar

eğitim

 

 

Yeditepe Üniversitesi Öğrencileri, fakültelerinde 1. sınıfı bitirdikten sonra, ailelerinin finansal durumunda son altı ay içerisinde ciddi, olumsuz bir değişiklik olması ve bu durumu belgelerle beyan edebilmeleri halinde bu bursa başvurabilirler. Bu burs eğitim ücreti karşılığı başvurulan burstur.

Tüm başvurular Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve başvurulan eğitim yılı için kısmi veya tam burs verilir.

Başvuru yapabilmek için genel not ortalamasının (cgpa) en az 2.00 olması gerekmektedir. Bu ortalamanın altındaki başvurular kabul edilmez.

Başvurular her yıl yönetim tarafından belirlenip, duyurulan tarihler arasında gerçekleşir ve yaz okulu için bu bursa başvuru kabul edilmez.

Komisyon olumlu ya da olumsuz değerlendirme nedenlerini kendinde saklı tutar.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri Fakültelerinde 1. Sınıfı bitirdikten sonra yurt ücretini ödemekte sıkıntı yaşadıkları takdirde bu bursa başvurabilirler.

Tüm başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve başvurduğu dönem için kısmi veya tam burs verilir.

Başvuru yapabilmek için genel not ortalamasının (cgpa) en az 2.00 olması gerekmektedir. Bu ortalamanın altındaki başvurular kabul edilmez.

İstanbul içi ikametli öğrenciler bu burstan faydalanamaz.

Burslar 3-4 kişilik odalar için geçerlidir.

Üniversite içi Başarı Bursu, Yeditepe Üniversitesine yerleşip

  • Üniversite üst kurulları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili yarıyılda

Birinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin%75'i

İkinci olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin%50'si

Üçüncü olan öğrenciye bir sonraki öğretim yılı ücretinin%25'i

  • güz yarıyılı kayıt öncesi
  • programda kayıtlı öğrenci sayısı en az 35 olması halinde
  • normal öğretim süresi içinde bulunanlara verilir.

Bu burs, ait olduğu öğretim yılı sonu itibariyle sona erer.

Bir öğrenci ancak bir burs/indirim olanağından faydalanabilir; birden fazla burstan/indirimden yararlanma hakkını elde edenler, en yüksek burs/indirim olanağından yararlandırılır.