Nevada Barosu, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi'nin ABA onaylı Amerikan üniversitelerine denk olduğunu açıkladı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2004 yılı mezunu Av. Sevgi Ergun Ogbonna’nın başvurusu üzerine Nevada Eyalet Barosu yaptığı inceleme neticesinde Yeditepe Hukukun eğitim kalitesinin Amerikan Barolar Birliği’ne (ABA) akredite Hukuk Fakülteleri ile eşdeğer olduğuna karar verdi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, ABD’de Amerikan Barolar Birliğine akredite bir hukuk fakültesine bir akademik yıl devam ederek 24 kredilik derslerde başarı sağlayıp Hukuk Yüksek Lisansı diploması aldıktan sonra,  başta New York ve California olmak üzere birçok eyalette baro sınavlarına girerek başarılı sonuçlar almaktadır.

Yüksek lisans diplomasını bir yıl ABA’ya akredite bir hukuk fakültesine devam etmeden internetten “on line” derslerle alan Yeditepe mezununun durumu, Nevada Barosu tarafından ele alındı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi için yapılan ayrıntılı bir inceleme sonucunda son derece kaliteli eğitim verildiği, derslerin önemli bir bölümün İngilizce ve yabancı hukukçular tarafından yapıldığı, güçlü bir kütüphanesi olduğuna yönelik birçok tespitte bulunulduktan sonra ABA’ya akredite fakültelerle eşdeğer olduğu sonucuna varıldı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olan Av. Sevgi Ergun Ogbonna, 2005 yılında İstanbul Barosuna kayıt olarak, 2010 yılına kadar İstanbul’da avukatlık yaptı. 2011 yılında Nevada’ya yerleşmeye karar veren ve sonrasında St. Louis Washington Üniversitesinde yarı-uzaktan eğitim programı içeren yüksek lisans programını tamamladı. İlgili Amerikan mevzuatı gereği yabancıların ABD’de avukatlık yapabilmesi için ya tam zamanlı olarak bir yüksek lisans programından mezun olmaları ya da bu husustan muaf olabilmek için lisans düzeyinde ABA’ya akredite Amerikan Hukuk Fakülteleri eğitim kalitesine eşdeğer bir fakülteden mezun olunması gerekiyordu. ABD’de avukatlık yapmak isteyen ve yüksek lisans eğitiminin yarı-uzaktan eğitim olması sebebi ile Av. Ergun-Ogbonna “Supreme Court Rule 51.5(1)(C)(2”) hükmü uyarınca lisans eğitimini almış olduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin eğitim kalitesinin akredite hukuk fakülteleri ile eşdeğer olduğunun değerlendirilmesi için başvuruda bulundu.

Nevada Eyalet Barosu İnceleme Komitesinin yaptığı değerlendirme sonucunda ilgili kararda özetle şu hususlar yer verilmiştir:

Nevada Eyalet Barosu İnceleme Komitesi, başvuru sahibinin Yeditepe’de almış olduğu hukuk eğitim kalitesinin Amerikan Barolar Birliğine akredite hukuk fakültelerine eşit olduğunu ispat edebildiği takdirde ilgili muafiyetten yararlanabileceğini kendisine bildirmiştir. Yapılan inceleme neticesinde husus ABA’nın 7 temel kriteri açısından (hukuk fakültesinin kalitesi, ders programı, akademik kadro, kabul standartları, kaynaklar ve araştırma yöntemleri, fiziksel ortam ve hali hazırda var olan akreditasyon, önceki akreditasyon geçmişi veya önceki başvuru) değerlendirilmiş ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin sunmuş olduğu hukuk eğitim kalitesinin ABA’ya akredite hukuk fakülteleri ile eşdeğer olduğuna karar verilmiştir.

Bu kararın sadece Yeditepe Hukuk Fakültesinin eğitim kalitesinin resmi bir kurum tarafından tasdik edilmesi manasına gelmediği aynı zamanda Yeditepe mezunlarının Amerika’da sadece “on-line”yüksek lisans programlarını almaları halinde dahi baro sınavlarına katılmalarına imkân sağlayacak çok önemli bir içtihat kapısı yaratıldı. 

 

Detaylı bilgi için; http://law.yeditepe.edu.tr/nevada-barosunun-yeditepe-hukuk-hakkindaki-degerlendirmeleri/