Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

19.08.2022 tarihinde, Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için, 22.09.2022 tarihinde yapılan yazılı sınav sonucuna göre, aşağıda ismi yazılı kişi, açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Asil Adayın Adı - Soyadı: