Ana içeriğe atla

UV-VIS-NIR Spektrofotometre Alımı İhalesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: 202309118 UV-VIS-NIR Spektrofotometre Alımı İhalesi

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, Toplamda 1 Adet Sistem Alımı

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755 Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 22/09/2023, Cuma Günü, Saat 11:00

İhale doküman bedeli: 1000 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

İhaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

 

İsteklilerden talep edilen belgeler:

 

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

9. Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname

10. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

11. Banka Geçici Teminat Mektubu

 

İlgili kişi: Kerim Bedri Saçan

iletişim: 0 216 578 1003. kerim.sacan@yeditepe.edu.tr

 

 

 

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 22/09/2023, Cuma Günü, Saat 10:30

  1. İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu
  2. İdari Şartname
  3. Sözleşme Taslağı
  4. Birim Fiyat Teklif Mektubu
  5. Birim Fiyat Teklif Cetveli
  6. Teknik Şartname
  7. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
  8. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü
  9. Banka Geçici Teminat Mektubu Örneği

 

 

 

Son güncelleme tarihi: 14.09.2023