Ana içeriğe atla

Nükleer Tıp Bölümü Yapım İhalesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: 202111030, Nükleer Tıp Bölümü Yapım İhalesi

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, Alım İhalesi, 1 Adet

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:326A, Satın Alma Müdürlüğü 34755 Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 30/11/2021, Salı Günü, Saat 11:00

İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal Şubesi TR 30 0006 7010 0000 0073 6936 59 numaralı hesabına yatırılır.

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satın Alma Müdürlüğü’nden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

İsteklilerden Talep Edilen Belgeler

 1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası, KEP adresi
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
 4. Ticaret sicil gazetesi
 5. Mali yeterlilik belgeleri
 6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
 7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge
 8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları
 9. Yüklenici ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü
 10. Geçici Teminat Mektubu
 11. Yer Görme Belgesi

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü,

İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 30/11/2021, Salı Günü, Saat 10:00

 1. İdari Şartname
 2. Teknik Şartname
 3. Sözleşme Taslağı
 4. Birim Fiyat Teklif Mektubu
 5. Birim Fiyat Teklif Cetveli
 6. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
 7. Yüklenici ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü
 8. Yer Görme Belgesi

Son güncelleme tarihi: 18.11.2021