Ana içeriğe atla

202212076 Yeditepe Üniversitesi ve Hastaneleri Elektrik Alım İhalesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ ELEKTRİK ALIMI İÇİN İHALE İLANI
Adı: Yeditepe Üniversitesi ve Hastaneleri Elektrik Alım İhalesi
İhale No: 202212076
Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 1 Adet
Yapılacağı yer: Yeditepe Üniversitesi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul
Tarihi ve saati: 26.12.2022 Pazartesi Saat:11:00
İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.
Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

İsteklilerden talep edilen belgeler:
1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4. Ticaret sicil gazetesi
5. Mali yeterlilik belgeleri
6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge
8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları
9. EKAP’tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge.

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul
İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 26.12.2022 Pazartesi Saat: 10.00
İlgili kişi: Berkan ÖZGÜLER
iletişim: 0 216 578 00 00 dahili 1610 berkan.ozguler@yeditepe.edu.tr

1. İdari Şartname
2. Teknik Şartname
3. Sözleşme Taslağı
4. Birim Fiyat Teklif Mektubu
5. Birim Fiyat Teklif Cetveli
6. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
Son güncelleme tarihi: 16/12/2022