202209065 Kuzey Kız Yurdu Kazan Dairesinin Yönetmeliklere Uygun Hale Getirilmesi İhalesi

ihale tarihi: 
15.09.2022
İhale No: 
202209065

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ ALIM İÇİN İHALE İLANI

Adı: Kuzey Kız Yurdu Kazan Dairesinin Yönetmeliklere Uygun Hale Getirilmesi İhalesi

İhale No: 202209065

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 1 Adet

Yapılacağı yer: Yeditepe Üniversitesi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 15.09.2022 Perşembe Saat:11:00

İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur. Projeler ve Teknik şartnameler mail ortamında gönderilecektir.

 

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri . Onaylı bilanço, gelir tablosu ya da bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesi

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

9. EKAP’tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge

10. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

11. Banka Geçici Teminat Mektubu

12. Yer Görme Belgesi

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 15.09.2022 Perşembe Saat: 10.00

İlgili kişi: Cansu Özcan

iletişim: 0 216 578 07 75 cansu.ozcan@yeditepe.edu.tr

İhale Dökümanın Kapsamı

  1. İhale İlanı
  2. İdari Şartname
  3. Teknik Şartname Taahütnamesi
  4. Sözleşme Taslağı
  5. Birim Fiyat Teklif Mektubu
  6. Birim Fiyat Teklif Cetveli
  7. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
  8. Yüklenici ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü
  9. Malzeme Yer Görme Belgesi

Son güncelleme tarihi: 06/09/2022