202207062 Hastane Renovasyon ve Redekorasyon Uygulama İşleri ihalesi

ihale tarihi: 
07.09.2022
İhale No: 
202207062

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ ALIM İÇİN İHALE İLANI

Adı: Hastane Renovasyon ve Redekorasyon Uygulama İşleri ihalesi

İhale No: 202207062

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 1 Adet

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 07.09.2022 Çarşamba Saat:11:00

İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

Bankadan alınan ödeme makbuzu ile firma yetkilisi tarafından imzalanmış ( taraf bilgisi gibi sözleşmede doldurulması gereken tüm bilgiler eksiksiz tamamlanmış olmalıdır.) ıslak imzalı YEDİTEPE Gizlilik Sözleşmesi (https://yeditepe.edu.tr/tr/ihale-duyurulari sayfasından temin edilebilir.) ve gizlilik sözleşmesinin diğer tüm eklerinin YEDİTEPE’ ye teslimi karşılığı, ihale dokümanı USB içerisinde teslim alınabilir.

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

9. EKAP’tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge.

10. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

11. Banka Geçici Teminat Mektubu

12. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler

 

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 07.09.2022 Çarşamba Saat: 10.00

 

  1. İhale İlanı
  2. İdari Şartname
  3. Malzeme ve Genel Yapım Teknik Şartnamesi
  4. İş Planı
  5. Sözleşme Taslağı
  6. Birim Fiyat Teklif Mektubu
  7. Birim Fiyat Teklif Cetveli
  8. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
  9. Yüklenici ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü ve İSG Protokolü
  10. Malzeme Yer Görme Belgesi (ZORUNLUDUR)

Son güncelleme tarihi: 29/07/2022

EkBoyut
Dosya gizlilik_sozlesmesi.docx20.5 KB