Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

14.10.2021 tarihinde yapılan Araştırma Görevliliği Giriş Sınavı sonucunda yapılan değerlendirmeye göre, aşağıdaki aday Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

 

Adayın Adı- Soyadı ;