Göç Konusuna Çağdaş Bir Bakış

Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ince (KEKAM) düzenlenen “21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı-II”de sunulan bildirilerden oluşan “International Migration and Challenges in the Beginning of the 21th Century” isimli kitap, Lexington Books Yayınevi’nden çıktı.

Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas ve Dr. Öğretim Üyesi Işıl Zeynep Türkan İpek’in editörlüğünü yaptığı kitap, göç konusunda araştırma ve çalışmalar yapan akademisyenler, öğrenciler, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Bu alanda uzman kişiler tarafından yapılan disiplinlerarası analizler için uluslararası göç konusunda çağdaş bir anlayış sunmayı amaçlayan kitap, uluslararası göçün farklı boyutlarına eleştirel bir bakış açısıyla ışık tutuyor.

İngilizce olarak yayınlanan kitabın Türkçe baskısının Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanması planlanıyor.