Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

18.10.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümünde ilan edilen 2 adet Öğretim Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimleri yazılı kişiler açık bulunan Öğretim Görevlisi kadrosuna  atanmaya hak kazanmışlardır.

 

Asil Adayların Adı- Soyadı ;

Seyfullah Koçak

Mayagül Ergenekon