Ana içeriğe atla

Bilim Okulu: Sağlık Bilimleri Alanında Lisans Öğrencilerine Yönelik Akademik Kariyer ve TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi-2023

Yeditepe Üniversitesi

TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında ücretsizdir 

Son başvuru tarihi                     : 10.03.2023

TÜBİTAK Kursu Koordinatörü   : Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Web: www.bilimproje.org

 

TÜBİTAK 2237-A PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Bilim Okulu : Sağlık Bilimleri Alanında Lisans Öğrencilerine Yönelik Akademik Kariyer ve TÜBİTAK Proje Hazırlama Eğitimi-2023

17 Mart 2023 (Cuma)

09:00-09:30   TÜBİTAK-2237 Bilgilendirme & Etkinlik Hedeflerinin Paylaşımı

(Açılış, ARBİS Sistemi, Program Tanıtımı, Kurs Hedefleri ve Tanışma)

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

09:30-10:00    Özgeçmiş (CV) Hazırlama

(Özgeçmiş Hazırlama Kriterleri)

Prof. Dr. Mete Özcan

10:00-10:30    Akademik Yazışma Prensipleri & Motivasyon Mektubu Hazırlanması

(Akademik başvurularda yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, niyet mektubu hazırlanması)

Prof. Dr. Selim Kutlu

10:30-10:45    Çay-Kahve Arası

10:45-11:30    Bilimsel Araştırma Sorusu ve Hipotez Kurulması

(Bir bilimsel araştırma sorusu nasıl tasarlanır ve geliştirilir? Araştırma Sorusu ve/veya Hipotez nasıl ifade edilir?)

Prof. Dr. Ahmet Ayar

11:30-12:15    Araştırma Dizaynı ve Proje Döngüsü

(2209A başta olmak üzere TÜBİTAK proje destekleri hakkında bilgilendirme, başvuru tarihleri ve proje döngüsü yönetimi anlatılacaktır)

Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar

12:15-13:15    Öğle Yemeği

13:15-14:45    Bilimsel Araştırma Sorusu ve Hipotez Yazma (İnteraktif Uygulama)

(Bilimsel araştırma sorusu tasarlama, geliştirme ve hipotez yazma, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

14:45-15:00    Çay-Kahve Arası

15:00-16:30    Özgeçmiş (CV) Hazırlama (İnteraktif Uygulama)

(Özgeçmiş Hazırlama Kriterleri, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

16:30-16:45    Çay-Kahve Arası

16:45-18:00    Bilimsel Araştırma Sorusu ve Hipotez Yazma (İnteraktif Uygulama)

(Bilimsel araştırma sorusu tasarlama, geliştirme ve hipotez yazma, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

 

18 Mart 2023 (Cumartesi)

09:00-09:30    Lisans Öğrencileri için Ulusal ve Uluslararası Burs ve Destek Programları

(TÜBİTAK ile diğer ulusal ve uluslararası burs ve destekler)

Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna

09:30-10:00    Bilimsel Bilgiye Erişim, Dijital Arşiv ve Referans Düzenleme Sistemleri

(Kaynak tarama ve bilimsel bilgiye erişim yöntemleri)

Dr. Yavuz Yavuz

10:00-10:30    Makale Kritik Okuması

(Bir bilimsel makaleyi kritik okuma ve analizini yapabilme)

Prof. Dr. Ahmet Ayar

10:30-10:45    Çay-Kahve Arası

10:45-11:30   Proje Öneri Formu Üzerinden TÜBİTAK için Proje Önerisi Yazım Süreci-I (Özgün Değer, Amaç ve Hedeflerin Yazılması)                

Prof. Dr. Süleyman Sandal

11:30-12:15   Proje Formu Üzerinden TÜBİTAK için Proje Önerisi Yazım Süreci-II (Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler)     

(Proje önerisinin başlık, özetinin yazılması ve anahtar kelimelerin belirlenmesi)

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu

12:15-13:15    Öğle Yemeği

13:15-14:45    Kaynak Tarama (İnteraktif Uygulama)

(Kaynak tarama stratejileri-Bilgiye ulaşım, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

14:45-15:00    Çay-Kahve Arası

15:00-15:45    Başlık, Amaç ve Hedeflerin Yazılması (İnteraktif Uygulama)

(Proje önerisine başlık, amaç ve hedeflerinin yazılması, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

15:45-16:30    Özgün Değer yazılması (İnteraktif Uygulama)

(Proje önerisinin özgün değerinin yazılması, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

16:30-16:45    Çay-Kahve Arası

16:45-18:00    Özet yazılması (İnteraktif Uygulama)

(Proje önerisinin özetinin yazılması, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

 

19 Mart 2023 (Pazar)

09:00-09:30   Bilimsel ve Mesleki Kariyer Planlama

(Bilimsel ve Mesleki Kariyer Planlamada dikkate alınması gereken temel ilkeler)

Prof. Dr. Bayram Yılmaz

09:30-10:00    Etik ve Bilim

(Klinik ve temel bilim araştırmalarında etik ilkeler)

Prof. Dr. Selim Kutlu

10:00-10:30   Proje Formu Üzerinden TÜBİTAK için Proje Önerisi Yazım Süreci-III (Yöntem)

(Projede Kullanılacak Yöntem ve Metotlar)

Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar

10:30-10:45    Çay-Kahve Arası

10:45-11:15   Proje Formu Üzerinden TÜBİTAK için Proje Önerisi Yazım Süreci-IV (Bütçe ve Gerekçesi)

(Bütçe ve Gerekçesinin Yazılması)

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu

11:15-11:45   Proje Formu Üzerinden TÜBİTAK için Proje Önerisi Yazım Süreci-V

(Proje Yönetimi bölümünün yazılması)

Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna

11:45-12:15   Proje Formu Üzerinden TÜBİTAK için Proje Önerisi Yazım Süreci-V (Yaygın Etki ve Proje Sonuçlarının Yayınlanması)

(Yaygın etki bölümünün yazılması)

Prof. Dr. Süleyman Sandal

12:15-13:15    Öğle Yemeği

13:15-14:15    Yöntemin yazılması (İnteraktif Uygulama)

(Proje Önerisinin yönteminin yazılması, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

14:15-14:30    Çay-Kahve Arası

14:30-15:30    Proje Yönetimi ve Yaygın Etki yazılması (İnteraktif Uygulama)

(Proje Yönetimi ve Yaygın Etki bölümünün yazılması, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

15:30-15:45    Çay-Kahve Arası

15:45-16:45    Proje özet sunumları (İnteraktif Uygulama)

(Hazırlanan proje önerilerinin sunulması, gruplar halinde danışmanlar gözetiminde çalışma)

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)

16:45-17:30    Etkinlikle ilgili geri bildirimlerin alınması ve sertifikaların takdimi

(Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Aylin Yaba Uçar, Prof. Dr. Selim Kutlu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Dr. Yavuz Yavuz & Prof. Dr. Bayram Yılmaz)