Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalına ödül

2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresinde, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen “Energy Drink İntake Alone or Combined With Alcohol İnduced Lipid Peroxidation and Hepatotoxicity in Rat" adlı çalışma poster ikincilik ödülüne layık görüldü.