Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

18.10.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalında açılan 2 kişilik Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda yazılı kişiler 05.11.2021 tarihinde saat, 13.00’de, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Binası, 2. Kat C666 nolu salonda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Adayların Adı- Soyadı ;