Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

18.10.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında açılan 1 kişilik Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre 05.11.2021 tarihinde yapılan sınav sonucunda son değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Adayların Adı- Soyadı;

ASİL ADAY

ÜLFET ERDOĞAN