Yardımcı Doçent İlanı

T.C.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. maddesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Yardımcı Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 

        Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi  (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans -Y.Lisans -Doktora ) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgesini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını  içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. Yurtdışından alınan diplomaların denkliklerinin yetkili makamlardan alınmış olması gereklidir. Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlan olunur.

İlan Yayın Tarihi : 05.09.2016’dır.

 

 

BAŞVURU ADRESİ :

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel : 0216 578 00 00