Ana içeriğe atla

Akademik İlan

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı

Profesör

1

 • İngilizce tıp lisans programlarında ders vermiş olmak,
 • Hastane enfeksiyonları konusunda çalışmalar yapmış olmak,
 • Sterilizasyon dezenfeksiyon sertifikası olması tercih sebebi olacaktır,
 • Eğitici gelişimi programı ve probleme dayalı öğretim sertifikasyonu ve eğitimi tercih sebebi olacaktır.
Tıp FakültesiGöz Hastalıkları Ana Bilim DalıProfesör1
 • İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak,
 • Pediatrik oftalmoloji ve nörooftalmoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Hukuk FakültesiKamu Hukuku Bölümü/Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim DalıProfesör1
 • Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora yapmış olmak,
 • İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmek.
Hukuk FakültesiKamu Hukuku Bölümü/Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim DalıDoktor Öğretim Üyesi1
 • Ceza Hukuku alanında doktora yapmış olmak, 
 • İyi derecede İngilizce bilmek.
Eğitim FakültesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıDoktor Öğretim Üyesi1
 • Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora yapmış olmak,
 • IB (International Baccalaureate- Uluslararası Bakalorya) Programları konusunda çalışmaları olmak.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

İlan Tarihi: 13.02.2024
Son Başvuru Tarihi: 27.02.2024

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

 • 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

 • Fotoğraflı özgeçmişlerini,

 • Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

 • Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

 • Bilimsel yayınlarını,

 • Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

 • Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet USB veya 6 adet USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

 • 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
 • Fotoğraflı özgeçmişlerini,
 • Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
 • Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
 • Bilimsel yayınlarını,
 • Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
 • Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

 • 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
 • Fotoğraflı özgeçmişlerini,
 • Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
 • Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
 • Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
 • Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
 • Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00