Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

27.09.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda ilan edilen 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi/kişiler 22.10.2021 tarihinde saat: 10.00, Diş Hekimliği Fakültesi, Bir (1) no’lu Toplantı Salonunda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.

 

Adayların Adı- Soyadı ;

Elifnaz ÖZEN

Adaylar