Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

25.04.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda ilan edilen 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi 16.05.2022 tarihinde saat: 10.00, Diş Hekimliği Fakültesi, İki (2) no’lu Toplantı Salonunda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmıştır.

 

Adayların Adı- Soyadı;

Ece Deniz YARIMOĞLU ÖKTEN

Adaylar