Depremde Ağır Hasar Alan Sivrice için Yapılan Araştırmalar Kitap Oldu

2020 yılı Ocak ayında yaşanan Elazığ depreminde ağır hasar alan Sivrice için yapılan araştırmaları içeren “Sivrice’yi Yeniden Düşünmek” isimli kitap, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden çıktı.

Sivrice’yi Yeniden Düşünmek kitabı, depremin ardından Sivrice ilçesinde gerçekleşecek kentsel projeler öncesinde alanı tanımak ve olası çözümleri tartışmak amaçlı yürütülmüş kolektif bir çalışmanın ürünü olma özelliğini taşıyor.

Kitaba konu olan araştırmalar, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı kadrolu akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri ile Emre Arolat Mimarlık ortaklığında ve Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Süha Özkan, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Mimar Fatma Yasemin Aysan ve Mimar Levent Çırpıcı danışmanlığında ilerledi. Elazığ Valiliği, Sivrice Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi odası tarafından da desteklenen araştırmalar, bu kitapla ileri çalışmalar için akademik bir kaynak olarak erişime açıldı.

Sivrice için yapılan araştırmalar Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Prof. Dr. Gülçin Küçükkaya, Dr. Öğr. Üyesi Burçin Başyazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Can Varon, Dr. Öğr. Üyesi Moira Valeri, Dr. Öğr. Üyesi Sema Karagüler ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çalışır Adem tarafından yürütüldü.

Sivrice ve Çevresi Değerlendirildi

Kitaba konu olan çalışmalar kapsamında, Sivrice’nin tarihi gelişimi ve mevcut yapısı incelendi, bölgenin nitel ve nicel özellikleri tespit edildi. Bölgenin kültür varlıkları değerlendirildi, demografik yapısı incelendi ve turizm potansiyelleri araştırıldı. Analiz çalışmaları ve belirlenen potansiyeller doğrultusunda kitapta, Sivrice’nin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ilerlemesi, turizm açısından bir kültür bölgesi olarak gelişebilmesi için vizyon oluşturma, olası senaryo önerileri ve strateji geliştirilmesi konuları irdelendi.  

Mevcut yapılı çevrenin yeniden değerlendirildiği kitapta, sürdürülebilirlik üzerine öneriler ve örnekler de sunuldu. Kitapta ayrıca, Sivrice ilçesinde gerçekleşecek kentsel projeler için master plan tasarım sürecinde ve daha sonrasında hayata geçmesinde yönlendirici olması önerilen tasarım ile strateji yöntem ve modellerine yer verildi.

Basın Yansımaları: dha | haberler | sondakika